Książki
19.9
PLN
Dlaczego boję się kochać?
Dlaczego boję się kochać?
tłum: Paula Sawicka
wydawnictwo: PROMIC
rok wyd.: 2010
ISBN: 978-83-7502-465-4
oprawa: broszurowa
format: 110 x 180 mm
liczba stron: 224
Ocena:
(Ilość ocen: 8)
Cena: 19,90 zł

Dane techniczne

wydawnictwo PROMIC
rok wyd. 2010
ISBN 978-83-7502-465-4
oprawa broszurowa
format 110 x 180 mm
liczba stron 224

Człowiek został stworzony do miłości i tylko w niej odnaleźć może szczęście i sens życia. Miłość jest jego przeznaczeniem. Jednak aby kochać, najpierw trzeba zapomnieć o sobie, a to możliwe jest tylko wtedy, gdy jesteśmy wewnętrznie uspokojeni i pogodni.

Autor demaskuje mechanizmy obronne oraz maski i role, do jakich skłonni jesteśmy uciekać się dla zrekompensowania braku poczucia własnej wartości. Przekonuje, że najlepszym sposobem na zrozumienie i zaakceptowanie samego siebie i bliskich, jest opanowanie niełatwej sztuki rozpoznawania i komunikowania emocji.

Jak to zrobić? Czy łatwo osiągnąć taki stan?

Ta książka pomoże znaleźć odpowiedzi na te i wiele innych pytań.

DRUKUJ OPIS

 

spis treści

 

 

Dlaczego boję się kochać ?............................... 5

Wezwanie do miłości........................................ 7

Nasi fałszywi bogowie................................. 9

Odpowiedź na miłość Bożą .......................  11

Co znaczy miłość...................................... 14

Cierpienia człowieka w świecie pozbawionym miłości    17

Osoba i osobowość................................... 18

Pierwsze siedem lat życia.......................... 20

Lęk .........................................................  21

Poczucie winy.......................................... 25

Poczucie mniejszej wartości....................... 28

Obraz samego siebie .....................................  32

Mechanizmy obronne «ego» .....................  36

Podświadomość........................................ 39

Przeniesienie............................................ 43

Potrzeba fachowej pomocy........................ 45

Potrzeba przyjaźni..................................... 47

Proces dojrzewania........................................ 50

Dojrzewanie i potrzeby.............................. 56

Pozytywne i negatywne wzmocnienia
woli.......................................................... 64

Uczenie się miłości........................................ 66

Paradoks miłości ......................................  68

Chrystus i miłość....................................... 75

Miłość Chrystusa w miłości chrześcijan...... 77

Epilog....................................................... 80

 

Dlaczego boję się powiedzieć,
kim jestem?................................................... 83

Zrozumieć kondycję ludzką............................. 85

„Prawdziwa” osoba.................................. 86

Kondycja ludzka....................................... 88

Analiza transakcyjna................................. 90

W jaki sposób jesteśmy «zaprogramowani» w wybieraniu stanów ego           92

«Zaprogramowanie»:  kto odegra
decydującą rolę w dramacie
psychologicznym?..................................... 94

Uciekanie w gry....................................... 97

Rozwój osobowy........................................... 102

Wewnętrzność i zewnętrzność.................. 103

Działanie a reagowanie............................. 111

Relacje międzyludzkie................................... 114

Relacja podmiot‑przedmiot a
„spotkanie”.............................................. 116

Spotkanie osób a pięć poziomów
komunikowania się................................... 120

Zasady komunikowania się na «poziomie podstawowym»      129

Korzyści wynikające z komunikowania
się na «poziomie podstawowym» .............. 143

Jak sobie radzić z emocjami........................... 148

Refleksje na temat wyobcowania
i spotkania............................................... 153

Ludzkie kryjówki – w jaki sposób broni
się nasze «ego»............................................. 161

Pozorowanie reakcji................................. 161

Przeniesienie............................................ 164

Projekcja................................................. 167

Introjekcja .............................................. 169

Racjonalizacja.......................................... 170

Uwaga: człowiek!.................................... 172

Największa przysługa: prawda.................. 174

Katalog gier i ról........................................... 176

Nieomylny............................................... 177

Serdeczny................................................ 177

Piękność.................................................. 178

Chwalipięta ............................................. 179

Błazen..................................................... 180

Zawodnik................................................ 180

Konformista............................................. 181

Dziwak.................................................... 182

Cynik...................................................... 183

Mania wielkości....................................... 184

Władca.................................................... 184

Marzyciel................................................ 185

Alkoholik i Narkoman .............................. 186

Flirciarz................................................... 187

Nadwrażliwy........................................... 188

Plotkarz................................................... 189

Hedonista ............................................... 191

Egocentryk.............................................. 192

Gorszy i Winny ....................................... 193

Niezdecydowany i niepewny..................... 195

Wybuchowy............................................ 196

Intelektualista........................................... 197

Samotnik................................................. 199

Męczennik............................................... 200

Mesjasz................................................... 203

Mamusia................................................. 204

Spokój za wszelką cenę ........................... 205

Młodzieńczość......................................... 206

Biedactwo .............................................. 207

Obrażalski............................................... 207

Uprzedzenie i fanatyzm............................ 208

Byle nie dziś............................................ 209

Urażony.................................................. 209

Seksbomba i Uwodziciel........................... 211

Masochista.............................................. 213

Milczek i Gaduła ..................................... 214

Zamartwiający się.................................... 215

 

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie,
ponieważ miłość jest z Boga,
a każdy, kto miłuje,
narodził się z Boga i zna Boga.
Kto nie miłuje, nie zna Boga,
bo Bóg jest miłością.
W tym objawiła się miłość Boga ku nam,
że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat,
abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
W tym przejawia się miłość,
że nie my umiłowaliśmy Boga,
ale że On sam nas umiłował
i posłał Syna swojego
jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował,
to i my winniśmy się wzajemnie miłować.
1 J 4, 7 11


wezwanie do miłości


Słowo religia pochodzi od łacińskiego religare, co znaczy związek z Bogiem, który jest jego alfą (początkiem) i omegą (przeznaczeniem). Nikt, komu nieobcy jest Nowy Testament, nie ma wątpliwości, że najistotniejszym aktem religijnym i najistotniejszą więzią człowieka z jego Bogiem jest miłość. Jezus zapytany przez faryzeuszy: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?”, odpowiedział:

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. (Mt 22, 36 39)

Co znaczy kochać Boga całym sercem, duszą i umysłem? Myślę, że św. Jan na to pytanie odpowiedziałby, że nie zrozumie tego nikt, kto przedtem nie dowiedział się, jak bardzo Bóg go kocha, jak pamiętał o nim przez całą wieczność i pragnął dzielić z nim swoje życie, radość i miłość. Miłość chrześcijańska jest odpowiedzią na nieskończoną miłość Bożą. Nie możemy jednak zdobyć się na tę odpowiedź, dopóki w jakiś sposób nie dostrzeżemy, że Bóg pokochał pierwszy, i to tak bardzo, że posłał swego Jednorodzonego Syna, aby stał się naszym zbawieniem.
Co ważne, Bóg nie tylko kocha; Bóg jest miłością. Jeśli dawanie i dzielenie się jest cechą i istotą miłości, to Bóg jest miłością. Nie może On nabyć niczego, ponieważ jest Bogiem. Nie potrzebuje niczego, ponieważ jest Bogiem. Sam w sobie posiada wszelkie dobro i wszelkie bogactwo. Ale dobro ma własność samorozprzestrzeniania się; dąży do udzielania się. Tak więc nieskończone dobro, jakim jest Bóg, dąży do komunikowania się, rozprzestrzeniania, udzielania się... tobie... mnie... nam wszystkim.
Wiemy coś o takiej miłości na podstawie odruchów dzielenia się tym, co posiadamy: dobrymi intuicjami, dobrymi nowinami, dobrymi wieściami. Może najlepszą analogią w naszym ludzkim doświadczeniu są nowożeńcy, bardzo zakochani i bardzo przez to ożywieni, pragnący dzielić swą miłość i życie z nowym życiem, które mają władzę powołać. Ale czymś więcej jest miłość Boga, który powiedział, że nawet jeśli matka zapomni o dziecku swego łona, On o człowieku nigdy nie zapomni!
W większości przypadków przyczyną niezdolności do prawdziwej miłości względem Boga jest brak głębokiej świadomości Jego ojcowskiej, a nawet czułej miłości, której tak potrzebujemy. Szczególnie pokrzywdzone są pod tym względem osoby, które nigdy nie doświadczyły ludzkiej miłości, ze wszystkimi jej życiodajnymi skutkami, osoby, które nigdy nie zapoznały się z Bogiem-Miłością przez sakrament ludzkiej miłości. Takiej osobie Bóg miłości, pragnący dzielić jej życie i radość, wydaje się przypuszczalnie wytworem bujnej wyobraźni – czymś nierzeczywistym.
Nie ma takiej istoty ludzkiej, która nie odpowiedziałaby w końcu na miłość, zrozumiawszy, że jest kochana. Z drugiej strony, jeśli życie i świat człowieka napiętnowane są brakiem miłości, rzeczywistość miłości Bożej nie wywoła u niego odpowiedzi z głębi serca, duszy i umysłu.

Przeczytaj dłuższy fragment „Dlaczego boję się kochać?” »

Każdy z nas, każdy człowiek chce być kochany, doceniany, szanowany, ważny. To potrzeba noworodka, przedszkola, nastolatka, dorosłego czy też sędziwego staruszka. Bez względu na stan konta, posiadane tytuły naukowe, miejsce zamieszkania, światopogląd czy wyznawaną wiarę. Człowiek potrzebuje człowieka. Jednak aby być kochanym, trzeba kochać. Aby otrzymać trzeba dać, w dodatku nic nie oczekując w zamian, bo co to za miłość która mówi "dobra, ja Cię pokocham, ale tylko jeżeli Ty zrobisz to samo"? Miłość nie stawia warunków, to jej cecha, jest bezwarunkowa.

W miłości do drugiego człowieka, czy to współmałżonka, czy dziecka, wnuka, przyjaciela, czy całkiem nam obcej osoby, odnajdujemy szczęście, spełnienie, to coś, czego nie dadzą nam żadne skarby świata.
Ostatnio pisałam o tym, że diabeł nie jest kłamcą, on cały jest kłamstwem i dla kontrastu Bóg nie jest prawdomówny On jest prawdą. Ale ma też inny o wiele ważniejszy przymiot, Bóg bowiem nie jest miłosierny On jest Miłością. On jest nią w rzeczy samej.
Co to znaczy kochać? Kochać to nie myśleć o sobie, kochać to nie żyć swoimi lękami, obawami, żalami i troskami, tylko o nich zapomnieć i żyć dla drugiego człowieka, osiągnąć wewnętrzny spokój i pokój. Otworzyć się prawdziwie, nie na siebie, tylko na innych, zatracić się w miłości nie kalkulując, nie przeliczając, nie analizując zysków i strat. Taka jest najprostsza droga, aby nasze życie wypełniła prawdziwa miłość.

Autor demaskuje mechanizmy obronne oraz maski i role, do jakich skłonni jesteśmy uciekać się dla zrekompensowania braku poczucia własnej wartości. Przekonuje, że najlepszym sposobem na zrozumienie i zaakceptowanie samego siebie i bliskich jest opanowanie niełatwej sztuki rozpoznawania i komunikowania emocji.

Ta lektura nie należy do lekkich, ale zdecydowanie do wartych przeczytania, przemyślenia, wyciągnięcia nauki i wdrożenia jej w życie. Na czym zapewne upłynie nam reszta życia. Jednak zmiany można wprowadzać krok za krokiem, bez dalekosiężnych planów i wzniosłych celów. Starać się coś dać od siebie tu i teraz, w danym momencie, w danym miejscu, w danej sytuacji. W pracy, w kolejce sklepowej, w korku, odrabiając z dzieckiem lekcje, będąc na wakacjach.
Polskie wydanie składa się z dwóch publikacji Powella – tytułowego "Dlaczego boję się kochać?" oraz "Dlaczego boję się powiedzieć, kim jestem?". To dwie uzupełniające się pozycje, które zasadniczo tworzą całość. Bardzo się cieszę, że wpadły mi w ręce i do naszego domu. Z pewnością to lektura, do której będę wracać, bo myślę, że za każdym czytaniem, będzie odkrywać przede mną więcej i więcej.

Nie jest to najnowsze dzieło, bo powstało dawno temu, ale mimo iż świat, wiedza, poszły do przodu to wydaje mi się, że to wydanie długo (a może nawet nigdy) nie straci na aktualności, bo zawarte tam prawdy są dość uniwersalne i ponadczasowe.

To doskonałe pozycje pozwalające nam otworzyć swoje serce, przed samym sobą i zrobić rozrachunek, w szczerości i wnętrzu swojej duszy. Często odgrywamy rozmaite role, nakładamy maski, a ta publikacja mówi temu stanowczo dość. Choćby na tę chwilę lektury, stań przed sobą takim jakim jesteś, nie idealny, nie doskonały, nie taki jak chcą inni, nawet nie taki, jakim ty chciałbyś być, tylko taki jaki jesteś.

Magdalena Kus

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Dlaczego boję się kochać?

John Powell

OPIS

Człowiek został stworzony do miłości i tylko w niej odnaleźć może szczęście i sens życia. Miłość jest jego przeznaczeniem. Jednak aby kochać, najpierw trzeba zapomnieć o sobie, a to możliwe jest tylko wtedy, gdy jesteśmy wewnętrznie uspokojeni i pogodni.

Autor demaskuje mechanizmy obronne oraz maski i role, do jakich skłonni jesteśmy uciekać się dla zrekompensowania braku poczucia własnej wartości. Przekonuje, że najlepszym sposobem na zrozumienie i zaakceptowanie samego siebie i bliskich, jest opanowanie niełatwej sztuki rozpoznawania i komunikowania emocji.

Jak to zrobić? Czy łatwo osiągnąć taki stan?

Ta książka pomoże znaleźć odpowiedzi na te i wiele innych pytań.SPIS TREŚCI

 

spis treści

 

 

Dlaczego boję się kochać ?............................... 5

Wezwanie do miłości........................................ 7

Nasi fałszywi bogowie................................. 9

Odpowiedź na miłość Bożą .......................  11

Co znaczy miłość...................................... 14

Cierpienia człowieka w świecie pozbawionym miłości    17

Osoba i osobowość................................... 18

Pierwsze siedem lat życia.......................... 20

Lęk .........................................................  21

Poczucie winy.......................................... 25

Poczucie mniejszej wartości....................... 28

Obraz samego siebie .....................................  32

Mechanizmy obronne «ego» .....................  36

Podświadomość........................................ 39

Przeniesienie............................................ 43

Potrzeba fachowej pomocy........................ 45

Potrzeba przyjaźni..................................... 47

Proces dojrzewania........................................ 50

Dojrzewanie i potrzeby.............................. 56

Pozytywne i negatywne wzmocnienia
woli.......................................................... 64

Uczenie się miłości........................................ 66

Paradoks miłości ......................................  68

Chrystus i miłość....................................... 75

Miłość Chrystusa w miłości chrześcijan...... 77

Epilog....................................................... 80

 

Dlaczego boję się powiedzieć,
kim jestem?................................................... 83

Zrozumieć kondycję ludzką............................. 85

„Prawdziwa” osoba.................................. 86

Kondycja ludzka....................................... 88

Analiza transakcyjna................................. 90

W jaki sposób jesteśmy «zaprogramowani» w wybieraniu stanów ego           92

«Zaprogramowanie»:  kto odegra
decydującą rolę w dramacie
psychologicznym?..................................... 94

Uciekanie w gry....................................... 97

Rozwój osobowy........................................... 102

Wewnętrzność i zewnętrzność.................. 103

Działanie a reagowanie............................. 111

Relacje międzyludzkie................................... 114

Relacja podmiot‑przedmiot a
„spotkanie”.............................................. 116

Spotkanie osób a pięć poziomów
komunikowania się................................... 120

Zasady komunikowania się na «poziomie podstawowym»      129

Korzyści wynikające z komunikowania
się na «poziomie podstawowym» .............. 143

Jak sobie radzić z emocjami........................... 148

Refleksje na temat wyobcowania
i spotkania............................................... 153

Ludzkie kryjówki – w jaki sposób broni
się nasze «ego»............................................. 161

Pozorowanie reakcji................................. 161

Przeniesienie............................................ 164

Projekcja................................................. 167

Introjekcja .............................................. 169

Racjonalizacja.......................................... 170

Uwaga: człowiek!.................................... 172

Największa przysługa: prawda.................. 174

Katalog gier i ról........................................... 176

Nieomylny............................................... 177

Serdeczny................................................ 177

Piękność.................................................. 178

Chwalipięta ............................................. 179

Błazen..................................................... 180

Zawodnik................................................ 180

Konformista............................................. 181

Dziwak.................................................... 182

Cynik...................................................... 183

Mania wielkości....................................... 184

Władca.................................................... 184

Marzyciel................................................ 185

Alkoholik i Narkoman .............................. 186

Flirciarz................................................... 187

Nadwrażliwy........................................... 188

Plotkarz................................................... 189

Hedonista ............................................... 191

Egocentryk.............................................. 192

Gorszy i Winny ....................................... 193

Niezdecydowany i niepewny..................... 195

Wybuchowy............................................ 196

Intelektualista........................................... 197

Samotnik................................................. 199

Męczennik............................................... 200

Mesjasz................................................... 203

Mamusia................................................. 204

Spokój za wszelką cenę ........................... 205

Młodzieńczość......................................... 206

Biedactwo .............................................. 207

Obrażalski............................................... 207

Uprzedzenie i fanatyzm............................ 208

Byle nie dziś............................................ 209

Urażony.................................................. 209

Seksbomba i Uwodziciel........................... 211

Masochista.............................................. 213

Milczek i Gaduła ..................................... 214

Zamartwiający się.................................... 215

FRAGMENT KSIĄŻKI

 

Umiłowani, miłujmy się wzajemnie,
ponieważ miłość jest z Boga,
a każdy, kto miłuje,
narodził się z Boga i zna Boga.
Kto nie miłuje, nie zna Boga,
bo Bóg jest miłością.
W tym objawiła się miłość Boga ku nam,
że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat,
abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
W tym przejawia się miłość,
że nie my umiłowaliśmy Boga,
ale że On sam nas umiłował
i posłał Syna swojego
jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował,
to i my winniśmy się wzajemnie miłować.
1 J 4, 7 11


wezwanie do miłości


Słowo religia pochodzi od łacińskiego religare, co znaczy związek z Bogiem, który jest jego alfą (początkiem) i omegą (przeznaczeniem). Nikt, komu nieobcy jest Nowy Testament, nie ma wątpliwości, że najistotniejszym aktem religijnym i najistotniejszą więzią człowieka z jego Bogiem jest miłość. Jezus zapytany przez faryzeuszy: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?”, odpowiedział:

Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. (Mt 22, 36 39)

Co znaczy kochać Boga całym sercem, duszą i umysłem? Myślę, że św. Jan na to pytanie odpowiedziałby, że nie zrozumie tego nikt, kto przedtem nie dowiedział się, jak bardzo Bóg go kocha, jak pamiętał o nim przez całą wieczność i pragnął dzielić z nim swoje życie, radość i miłość. Miłość chrześcijańska jest odpowiedzią na nieskończoną miłość Bożą. Nie możemy jednak zdobyć się na tę odpowiedź, dopóki w jakiś sposób nie dostrzeżemy, że Bóg pokochał pierwszy, i to tak bardzo, że posłał swego Jednorodzonego Syna, aby stał się naszym zbawieniem.
Co ważne, Bóg nie tylko kocha; Bóg jest miłością. Jeśli dawanie i dzielenie się jest cechą i istotą miłości, to Bóg jest miłością. Nie może On nabyć niczego, ponieważ jest Bogiem. Nie potrzebuje niczego, ponieważ jest Bogiem. Sam w sobie posiada wszelkie dobro i wszelkie bogactwo. Ale dobro ma własność samorozprzestrzeniania się; dąży do udzielania się. Tak więc nieskończone dobro, jakim jest Bóg, dąży do komunikowania się, rozprzestrzeniania, udzielania się... tobie... mnie... nam wszystkim.
Wiemy coś o takiej miłości na podstawie odruchów dzielenia się tym, co posiadamy: dobrymi intuicjami, dobrymi nowinami, dobrymi wieściami. Może najlepszą analogią w naszym ludzkim doświadczeniu są nowożeńcy, bardzo zakochani i bardzo przez to ożywieni, pragnący dzielić swą miłość i życie z nowym życiem, które mają władzę powołać. Ale czymś więcej jest miłość Boga, który powiedział, że nawet jeśli matka zapomni o dziecku swego łona, On o człowieku nigdy nie zapomni!
W większości przypadków przyczyną niezdolności do prawdziwej miłości względem Boga jest brak głębokiej świadomości Jego ojcowskiej, a nawet czułej miłości, której tak potrzebujemy. Szczególnie pokrzywdzone są pod tym względem osoby, które nigdy nie doświadczyły ludzkiej miłości, ze wszystkimi jej życiodajnymi skutkami, osoby, które nigdy nie zapoznały się z Bogiem-Miłością przez sakrament ludzkiej miłości. Takiej osobie Bóg miłości, pragnący dzielić jej życie i radość, wydaje się przypuszczalnie wytworem bujnej wyobraźni – czymś nierzeczywistym.
Nie ma takiej istoty ludzkiej, która nie odpowiedziałaby w końcu na miłość, zrozumiawszy, że jest kochana. Z drugiej strony, jeśli życie i świat człowieka napiętnowane są brakiem miłości, rzeczywistość miłości Bożej nie wywoła u niego odpowiedzi z głębi serca, duszy i umysłu.

Przeczytaj dłuższy fragment „Dlaczego boję się kochać?” »

Sklep internetowy Shoper.pl