Oremus - nr archiwalne
6.4
PLN
Oremus Nr 8 (203) 2013
Oremus Nr 8 (203) 2013
autor: Promic
wydawnictwo: Promic
format: 110 x 159 mm
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 6,40 zł
Numer archiwalny Osoby pragnące kupić numer archiwalny prosimy o kontakt. Tel.: 22 651 90 54 wew. 130, 131 lub przez e-mail: handlowy@wydawnictwo.pl

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
format 110 x 159 mm

 

Miesięcznik „Oremus” zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. Miesięcznik ukazuje się od 1995 roku.

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Komentarze liturgiczne
• Medytacje na niedziele i uroczystości
• Modlitwa powszechna
• Propozycje śpiewów
• Artykuły o liturgii
• Informacje o nowościach wydawniczych

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

DRUKUJ OPIS

 

 

Czwartek, 15 sierpnia
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

 

Msza w dzień

 

Mamy skłonność do porównywania się z innymi. Frustruje nas, kiedy mamy mniej, kiedy nasz głos się nie liczy, zajmujemy niższe miejsce... Najchętniej znieślibyśmy wszystkie hierarchie i wprowadzili równość. Tyle że, jak uczy historia, wiemy, że takie ideały są złudne i prowadzą do świata, w którym nie da się żyć. „W Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności”. Nie musimy się niecierpliwić, każdy ma swoje miejsce i nikt nie zostanie pominięty.

 

PIEŚŃ  NA  WEJŚCIE: Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo, Ciebie, L/330, S/315

 

ALBO ANTYFONA: Wielki znak ukazał się na niebie: * Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, * a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

 

Albo:

 

Radujmy się wszyscy w Panu, * obchodząc uroczystość ku czci Najświętszej Maryi Panny. * Z Jej Wniebowzięcia radują się Aniołowie * i wychwalają Syna Bożego.

 

CHWAŁA

 

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna, † spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe, * i wysłużyli sobie udział w Jej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

CZYTANIE z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła (11,19a; 12,1.3-6a.10ab). Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty, ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić Niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej Dziecko. I porodziła Syna – Mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca”.

Oto słowo Boże.

 

PSALM  RESPONSORYJNY  (Ps 45,7.10-12.14-15)

 

REFREN: Stoi Królowa po Twojej prawicy.

 

Tron Twój, Boże, trwa na wieki, *

berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa.

Córki królewskie wychodzą na spotkanie z tobą, *

królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy.

 

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, *

zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca.

Król pragnie twego piękna, *

on twoim panem, oddaj mu pokłon.

 

Córa królewska wchodzi pełna chwały, *

odziana w złotogłów.

W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla, *

za nią prowadzą do ciebie dziewice, jej druhny.

 

CZYTANIE z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (15,20-26). Bracia: Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć.

Oto słowo Boże.

 

AKLAMACJA: Alleluja.

Maryja została wzięta do nieba,

radują się zastępy aniołów.

 

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza (1,39-56). W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. Wtedy Maryja rzekła: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego. A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”.

Oto słowo Pańskie.

 

ROZWAŻANIE: Odchodzenie ważnej, kochanej osoby jest związane z bólem. Maryja odchodzi w sposób szczególny: zostaje zabrana do nieba przez Syna. Matka opiekowała się dzieckiem, a teraz ono odwzajemnia  miłość, opiekując się matką. Wyjątkowe Dziecko, wyjątkowa Matka i niezwykła opieka. Dzisiaj nie usłyszymy pieśni żałobnych. Są za to opisy królewskiej chwały i radości zastępów anielskich. Cały wszechświat, niebo i ziemia zostają otoczone chwałą Boga. We Wniebowzięciu zmartwychwstanie Jezusa staje się doświadczeniem Maryi.

Dla nas jest to nadzieja na przyszłość. Ale nie tylko na przyszłość. Przez Maryję zbawienie przyszło na ten świat. Od momentu, kiedy stopy Jezusa dotknęły ziemi, ludzie zaczęli poznawać Zbawiciela. Nie żyjemy już w pełnej niebezpieczeństw, nieznanej dżungli świata wypełnionego groźnymi duchami. Bóg-Człowiek przeszedł pomiędzy nami, niosąc krzyż na ramionach, aby dokonało się dzieło odkupienia świata. Nasze mieszkania, ulice, szkoły, zakłady pracy są miejscem działania Boga. To On jest Panem, to On ustanawia prawa i roztacza nad nami opiekę.

Dzisiaj możemy sobie szczególnie mocno uświadomić, jak bardzo Bóg wzywa nas do pełnego nadziei odkrywania świata. W miejscu, gdzie żyjemy, możemy spotkać aniołów posłanych przez Boga z dobrą nowiną o zbawieniu. Możemy dziś doświadczyć miłości, która niesie prawdziwe szczęście.

 

WIERZĘ

 

MODLITWA  WIERNYCH,  s. 75-76

 

PIEŚŃ  NA  PRZYGOTOWANIE  DARÓW: Złącz, Panie, miłujących Cię, L/268, M/170, S/539

 

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, niech się wzniesie do Ciebie ofiara naszego oddania † i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej * niech nasze serca rozpalone ogniem miłości nieustannie dążą do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

PREFACJA  O  WNIEBOWZIĘCIU  NAJŚWIĘTSZEJ  MARYI  PANNY  61

 

PIEŚŃ  NA  KOMUNIĘ  I  NA  DZIĘKCZYNIENIE: Chrystus Pan karmi nas, E/401, L/92, S/571; Pójdźcie błogosławić Pana, L/287, S/247

 

ANTYFONA: Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, * gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.

 

MÓDLMY SIĘ: Miłosierny Boże, przyjęliśmy Najświętszy Sakrament, który daje zbawienie, † prosimy Cię, abyś dzięki wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej * doprowadził nas do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

PIEŚŃ  NA  ZAKOŃCZENIE: Królowej Anielskiej śpiewajmy, E/460, L/339, S/325

 

 

 

Autorzy:

Karol Karbownik OP - wprowadzenie do liturgii i rozważanie
Bogna Paszkiewicz – modlitwa wiernych
Katarzyna Zielińska i Dorota Kopeć - wybór śpiewów

 

Skróty:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
P - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość", Kraków 2007.

 

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
Oremus Nr 8 (203) 2013

Promic

OPIS

 

Miesięcznik „Oremus” zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. Miesięcznik ukazuje się od 1995 roku.

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Komentarze liturgiczne
• Medytacje na niedziele i uroczystości
• Modlitwa powszechna
• Propozycje śpiewów
• Artykuły o liturgii
• Informacje o nowościach wydawniczych

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 SPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

 

 

Czwartek, 15 sierpnia
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

 

Msza w dzień

 

Mamy skłonność do porównywania się z innymi. Frustruje nas, kiedy mamy mniej, kiedy nasz głos się nie liczy, zajmujemy niższe miejsce... Najchętniej znieślibyśmy wszystkie hierarchie i wprowadzili równość. Tyle że, jak uczy historia, wiemy, że takie ideały są złudne i prowadzą do świata, w którym nie da się żyć. „W Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności”. Nie musimy się niecierpliwić, każdy ma swoje miejsce i nikt nie zostanie pominięty.

 

PIEŚŃ  NA  WEJŚCIE: Dzisiaj pozdrawiamy, Maryjo, Ciebie, L/330, S/315

 

ALBO ANTYFONA: Wielki znak ukazał się na niebie: * Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod Jej stopami, * a na Jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

 

Albo:

 

Radujmy się wszyscy w Panu, * obchodząc uroczystość ku czci Najświętszej Maryi Panny. * Z Jej Wniebowzięcia radują się Aniołowie * i wychwalają Syna Bożego.

 

CHWAŁA

 

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wziąłeś do niebieskiej chwały ciało i duszę Niepokalanej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna, † spraw, abyśmy nieustannie troszczyli się o dobra duchowe, * i wysłużyli sobie udział w Jej chwale. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

CZYTANIE z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła (11,19a; 12,1.3-6a.10ab). Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty, ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić Niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej Dziecko. I porodziła Syna – Mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca”.

Oto słowo Boże.

 

PSALM  RESPONSORYJNY  (Ps 45,7.10-12.14-15)

 

REFREN: Stoi Królowa po Twojej prawicy.

 

Tron Twój, Boże, trwa na wieki, *

berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa.

Córki królewskie wychodzą na spotkanie z tobą, *

królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy.

 

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, *

zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca.

Król pragnie twego piękna, *

on twoim panem, oddaj mu pokłon.

 

Córa królewska wchodzi pełna chwały, *

odziana w złotogłów.

W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla, *

za nią prowadzą do ciebie dziewice, jej druhny.

 

CZYTANIE z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (15,20-26). Bracia: Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką Zwierzchność, Władzę i Moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć.

Oto słowo Boże.

 

AKLAMACJA: Alleluja.

Maryja została wzięta do nieba,

radują się zastępy aniołów.

 

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza (1,39-56). W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”. Wtedy Maryja rzekła: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego. A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”.

Oto słowo Pańskie.

 

ROZWAŻANIE: Odchodzenie ważnej, kochanej osoby jest związane z bólem. Maryja odchodzi w sposób szczególny: zostaje zabrana do nieba przez Syna. Matka opiekowała się dzieckiem, a teraz ono odwzajemnia  miłość, opiekując się matką. Wyjątkowe Dziecko, wyjątkowa Matka i niezwykła opieka. Dzisiaj nie usłyszymy pieśni żałobnych. Są za to opisy królewskiej chwały i radości zastępów anielskich. Cały wszechświat, niebo i ziemia zostają otoczone chwałą Boga. We Wniebowzięciu zmartwychwstanie Jezusa staje się doświadczeniem Maryi.

Dla nas jest to nadzieja na przyszłość. Ale nie tylko na przyszłość. Przez Maryję zbawienie przyszło na ten świat. Od momentu, kiedy stopy Jezusa dotknęły ziemi, ludzie zaczęli poznawać Zbawiciela. Nie żyjemy już w pełnej niebezpieczeństw, nieznanej dżungli świata wypełnionego groźnymi duchami. Bóg-Człowiek przeszedł pomiędzy nami, niosąc krzyż na ramionach, aby dokonało się dzieło odkupienia świata. Nasze mieszkania, ulice, szkoły, zakłady pracy są miejscem działania Boga. To On jest Panem, to On ustanawia prawa i roztacza nad nami opiekę.

Dzisiaj możemy sobie szczególnie mocno uświadomić, jak bardzo Bóg wzywa nas do pełnego nadziei odkrywania świata. W miejscu, gdzie żyjemy, możemy spotkać aniołów posłanych przez Boga z dobrą nowiną o zbawieniu. Możemy dziś doświadczyć miłości, która niesie prawdziwe szczęście.

 

WIERZĘ

 

MODLITWA  WIERNYCH,  s. 75-76

 

PIEŚŃ  NA  PRZYGOTOWANIE  DARÓW: Złącz, Panie, miłujących Cię, L/268, M/170, S/539

 

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, niech się wzniesie do Ciebie ofiara naszego oddania † i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej * niech nasze serca rozpalone ogniem miłości nieustannie dążą do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

PREFACJA  O  WNIEBOWZIĘCIU  NAJŚWIĘTSZEJ  MARYI  PANNY  61

 

PIEŚŃ  NA  KOMUNIĘ  I  NA  DZIĘKCZYNIENIE: Chrystus Pan karmi nas, E/401, L/92, S/571; Pójdźcie błogosławić Pana, L/287, S/247

 

ANTYFONA: Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, * gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.

 

MÓDLMY SIĘ: Miłosierny Boże, przyjęliśmy Najświętszy Sakrament, który daje zbawienie, † prosimy Cię, abyś dzięki wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej * doprowadził nas do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

PIEŚŃ  NA  ZAKOŃCZENIE: Królowej Anielskiej śpiewajmy, E/460, L/339, S/325

 

 

 

Autorzy:

Karol Karbownik OP - wprowadzenie do liturgii i rozważanie
Bogna Paszkiewicz – modlitwa wiernych
Katarzyna Zielińska i Dorota Kopeć - wybór śpiewów

 

Skróty:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
P - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość", Kraków 2007.

 

Sklep internetowy Shoper.pl