Oremus - nr archiwalne
6.4
PLN
Oremus Nr 6 (213) 2014
Oremus Nr 6 (213) 2014
autor: Promic
wydawnictwo: Promic
format: 110 x 159 mm
Zaprenumeruj
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 6,40 zł
Numer archiwalny Osoby pragnące kupić numer archiwalny prosimy o kontakt. Tel.: 22 651 90 54 wew. 130, 131 lub przez e-mail: handlowy@wydawnictwo.pl

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
format 110 x 159 mm

 

 W czerwcowym numerze miesięcznika "Oremus":

 - komentarze i medytacje opracowane przez ks. Leszka Poleszaka SCJ

 - modlitwy wiernych przygotowane przez Bognę Paszkiewicz i Judytę Sowę

 - artykuł ks. dra Macieja Zachary MIC (w cyklu "Liturgiczne ABC") - o tym, jaką rolę w dziejach liturgii odegrali cesarz Otton I i papież Grzegorz V

- o. dr Rafał Zarzeczny SJ (w cyklu "Chrześcijanie pierwszych wieków o Eucharystii") opowiada o św. Cyrylu Jerozolimskim

- Halina Świrska w "Naszej okładce" wprowadza Czytelników w symbolikę ikonograficznego przedstawienia  Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Ponadto jak w każdym numerze: czytania i modlitwy liturgiczne, propozycje śpiewów na niedziele i święta oraz części stałe Mszy świętej.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

• Czytania liturgiczne

• Modlitwy mszalne
• Komentarze liturgiczne
• Medytacje na niedziele i uroczystości
• Modlitwa powszechna
• Propozycje śpiewów
• Artykuły o liturgii
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

 

DRUKUJ OPIS

Czwartek, 19 czerwca
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)

 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jest wielkim uwielbieniem Boga za dar eucharystycznej obecności Syna Bożego w Kościele. Zostajemy zaproszeni do trwania w zażyłej bliskości z Bogiem: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim”. I chociaż niejednokrotnie, tak jak współcześni Jezusowi słuchacze, musimy się zmagać ze swoim niedowiarstwem, to jednak przez dar tej wyjątkowej i rzeczywistej obecności Jezusa już teraz otwiera się przed nami perspektywa zjednoczenia z Bogiem, której pełni doświadczymy dopiero wtedy, gdy On sam nas wskrzesi w dniu ostatecznym. Prośmy więc Jezusa o głęboką wiarę i wraz z Kościołem oddajmy Mu cześć i należne uwielbienie.

 

PIEŚŃ  NA  WEJŚCIE: Chwal, Syjonie, Zbawiciela, L/273, N2/93, S/214

 

ALBO  ANTYFONA: Bóg karmi swój lud wyborną pszenicą i syci miodem z opoki.

 

CHWAŁA

 

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zo­stawiłeś nam pamiątkę swej męki, † daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, * abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

CZYTANIE z Księgi Powtórzonego Prawa (8,2-3.14b-16a). Mojżesz powiedział do ludu: „Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi Cię prowadził twój Pan Bóg przez te czterdzieści lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twym sercu; czy strzeżesz Jego polecenia, czy też nie. Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Nie zapominaj twego Pana Boga, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody, On ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. On żywił cię na pustyni manną, której nie znali twoi przodkowie”.

Oto słowo Boże.

 

PSALM  RESPONSORYJNY  (Ps 147,12-15.19-20)

 

REFREN: Kościele święty, chwal swojego Pana.

 

Chwal, Jerozolimo, Pana, *

wysławiaj Twego Boga, Syjonie.

Umacnia bowiem zawory bram twoich *

i błogosławi synom twoim w tobie.

 

Zapewnia pokój twoim granicom *

i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy.

Śle swe polecenia na krańce ziemi *

i szybko mknie Jego słowo.

 

Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *

Izraelowi ustawy swe i wyroki.

Nie uczynił tego dla innych narodów. *

Nie oznajmił im swoich wyroków.

 

CZYTANIE z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (10,16-17). Bracia: Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba.

Oto słowo Boże.

 

AKLAMACJA: Alleluja.

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.

Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

 

SŁOWA EWANGELII według św. Jana (6,51-58). Jezus powiedział do Żydów: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało za życie świata”. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: „Jak On może nam dać swoje Ciało na pożywienie?”. Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, jak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił, nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a pomarli. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

Oto słowo Pańskie.

 

ROZWAŻANIE:  Jezus Chrystus pod eucharystycznymi postaciami Chleba i Wina staje się wśród nas rzeczywiście obecny. On jest Chlebem Żywym, który daje życie każdemu, kto Go przyjmuje. W dyskusji z Żydami Jezus mówi, że nie jest to zwyczajny pokarm, lecz pokarm duchowy, który nie tylko wzmacnia siły człowieka, ale przede wszystkim chroni go przed śmiercią wieczną. Żyć na wieki z Bogiem oznacza być z Nim zjednoczonym.

Pan Jezus daje nam swoje Ciało i Krew, aby nas uwolnić z jarzma grzechu i przynieść nam zbawienie. „Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało za życie świata”. W każdym z nas jest głębokie pragnienie, by żyć pełnią życia. Czym jest ta „pełnia życia”? Chrystus podpowiada nam, że życie, o którym On mówi, jest zupełnie inne od tego, w którym obecnie mamy udział. Żyć pełnią życia, pełnią człowieczeństwa, to żyć wiecznie w Bogu; to być szczęśliwym, wolnym od trosk i grzechów, które najdłuższe nawet życie ziemskie potrafią uczynić nieznośnym. Żyć pełnią życia to mieć udział w samym źródle życia, którym jest Bóg.

Co więc możemy czynić, by zamiar Stwórcy względem nas, abyśmy w pełni żyli w Bogu, mógł się zrealizować? Postawą, która sprawi, że już tu, na ziemi, będziemy kosztować szczęścia życia w Bogu, jest postawa służby i bezinteresownego dawania się innym. Jak Jezus daje swoje Ciało za zbawienie świata, podobnie i my możemy dawać siebie naszym siostrom i braciom, jak my stworzonym na obraz i podobieństwo Boga. To dawanie siebie innym z miłości do Boga staje się naśladowaniem postawy Jezusa, która zaowocuje szczęściem i głębokim pokojem wewnętrznym.

 

WIERZĘ

 

MODLITWA  WIERNYCH:

·   Panie nasz, prosimy Cię, obdarz wszystkich ochrzczonych pragnieniem przyjmowania Twojego Ciała i Krwi.

·   Wzbudzaj w sercach kapłanów coraz głębszą miłość i cześć dla Eucharystii.

·   Obdarz dzieci, które w tym roku przystąpiły do Pierwszej Komunii, pragnieniem nieprzerwanego trwania w łasce uświęcającej.

·   Okaż swoje miłosierdzie i doprowadź do nawrócenia tych, którzy nie przyjmują Komunii świętej i zaprzestali korzystania z sakramentu spowiedzi.

·   Daj nam, którzy się tutaj gromadzimy, pojąć łaskę Twojej świętej obecności w Postaciach eucharystycznych.

 

PIEŚŃ  NA  PRZYGOTOWANIE  DARÓW: Jeden chleb, E/350, L/274, M/48, S/221

 

MODLITWA  NAD  DARAMI: Panie, nasz Boże, udziel swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju, * które mistycznie wyrażają złożone dary. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

PREFACJA  O  NAJŚWIĘTSZEJ  EUCHARYSTII  46 – 47

 

PIEŚŃ  NA  KOMUNIĘ  I  NA  DZIĘKCZYNIENIE: Jam jest Chlebem żywym, E/405; M/178, S/219; Chwalmy niewysłowiony Sakrament, E/494, L/272, N2/349, S/214

 

ANTYFONA: Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, * trwa we Mnie, a Ja w nim.

 

MÓDLMY SIĘ: Panie Jezu, spraw, abyśmy w wieczności radowali się pełnym udziałem w życiu Bożym, * który w doczesności zapowiada przyjmowanie najdroższego Ciała i Krwi Twojej. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

PIEŚŃ  NA  ZAKOŃCZENIE: Rzućmy się wszyscy społem, L/289, S/249

 

 

Autorzy:

Ks. Leszek Poleszak SCJ – wprowadzenie do liturgii i rozważanie
Judyta Sowa  – modlitwa wiernych
Dorota Kopeć i Katarzyna Zielińska - wybór śpiewów

 

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;

N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;

N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;

P - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość", Kraków 2007.

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
Oremus Nr 6 (213) 2014

Promic

OPIS

 

 W czerwcowym numerze miesięcznika "Oremus":

 - komentarze i medytacje opracowane przez ks. Leszka Poleszaka SCJ

 - modlitwy wiernych przygotowane przez Bognę Paszkiewicz i Judytę Sowę

 - artykuł ks. dra Macieja Zachary MIC (w cyklu "Liturgiczne ABC") - o tym, jaką rolę w dziejach liturgii odegrali cesarz Otton I i papież Grzegorz V

- o. dr Rafał Zarzeczny SJ (w cyklu "Chrześcijanie pierwszych wieków o Eucharystii") opowiada o św. Cyrylu Jerozolimskim

- Halina Świrska w "Naszej okładce" wprowadza Czytelników w symbolikę ikonograficznego przedstawienia  Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Ponadto jak w każdym numerze: czytania i modlitwy liturgiczne, propozycje śpiewów na niedziele i święta oraz części stałe Mszy świętej.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

• Czytania liturgiczne

• Modlitwy mszalne
• Komentarze liturgiczne
• Medytacje na niedziele i uroczystości
• Modlitwa powszechna
• Propozycje śpiewów
• Artykuły o liturgii
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

 SPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Czwartek, 19 czerwca
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)

 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jest wielkim uwielbieniem Boga za dar eucharystycznej obecności Syna Bożego w Kościele. Zostajemy zaproszeni do trwania w zażyłej bliskości z Bogiem: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim”. I chociaż niejednokrotnie, tak jak współcześni Jezusowi słuchacze, musimy się zmagać ze swoim niedowiarstwem, to jednak przez dar tej wyjątkowej i rzeczywistej obecności Jezusa już teraz otwiera się przed nami perspektywa zjednoczenia z Bogiem, której pełni doświadczymy dopiero wtedy, gdy On sam nas wskrzesi w dniu ostatecznym. Prośmy więc Jezusa o głęboką wiarę i wraz z Kościołem oddajmy Mu cześć i należne uwielbienie.

 

PIEŚŃ  NA  WEJŚCIE: Chwal, Syjonie, Zbawiciela, L/273, N2/93, S/214

 

ALBO  ANTYFONA: Bóg karmi swój lud wyborną pszenicą i syci miodem z opoki.

 

CHWAŁA

 

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zo­stawiłeś nam pamiątkę swej męki, † daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, * abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

CZYTANIE z Księgi Powtórzonego Prawa (8,2-3.14b-16a). Mojżesz powiedział do ludu: „Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi Cię prowadził twój Pan Bóg przez te czterdzieści lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twym sercu; czy strzeżesz Jego polecenia, czy też nie. Utrapił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Nie zapominaj twego Pana Boga, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. On cię prowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody, On ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. On żywił cię na pustyni manną, której nie znali twoi przodkowie”.

Oto słowo Boże.

 

PSALM  RESPONSORYJNY  (Ps 147,12-15.19-20)

 

REFREN: Kościele święty, chwal swojego Pana.

 

Chwal, Jerozolimo, Pana, *

wysławiaj Twego Boga, Syjonie.

Umacnia bowiem zawory bram twoich *

i błogosławi synom twoim w tobie.

 

Zapewnia pokój twoim granicom *

i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy.

Śle swe polecenia na krańce ziemi *

i szybko mknie Jego słowo.

 

Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *

Izraelowi ustawy swe i wyroki.

Nie uczynił tego dla innych narodów. *

Nie oznajmił im swoich wyroków.

 

CZYTANIE z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (10,16-17). Bracia: Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba.

Oto słowo Boże.

 

AKLAMACJA: Alleluja.

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.

Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

 

SŁOWA EWANGELII według św. Jana (6,51-58). Jezus powiedział do Żydów: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało za życie świata”. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: „Jak On może nam dać swoje Ciało na pożywienie?”. Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, jak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił, nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a pomarli. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

Oto słowo Pańskie.

 

ROZWAŻANIE:  Jezus Chrystus pod eucharystycznymi postaciami Chleba i Wina staje się wśród nas rzeczywiście obecny. On jest Chlebem Żywym, który daje życie każdemu, kto Go przyjmuje. W dyskusji z Żydami Jezus mówi, że nie jest to zwyczajny pokarm, lecz pokarm duchowy, który nie tylko wzmacnia siły człowieka, ale przede wszystkim chroni go przed śmiercią wieczną. Żyć na wieki z Bogiem oznacza być z Nim zjednoczonym.

Pan Jezus daje nam swoje Ciało i Krew, aby nas uwolnić z jarzma grzechu i przynieść nam zbawienie. „Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało za życie świata”. W każdym z nas jest głębokie pragnienie, by żyć pełnią życia. Czym jest ta „pełnia życia”? Chrystus podpowiada nam, że życie, o którym On mówi, jest zupełnie inne od tego, w którym obecnie mamy udział. Żyć pełnią życia, pełnią człowieczeństwa, to żyć wiecznie w Bogu; to być szczęśliwym, wolnym od trosk i grzechów, które najdłuższe nawet życie ziemskie potrafią uczynić nieznośnym. Żyć pełnią życia to mieć udział w samym źródle życia, którym jest Bóg.

Co więc możemy czynić, by zamiar Stwórcy względem nas, abyśmy w pełni żyli w Bogu, mógł się zrealizować? Postawą, która sprawi, że już tu, na ziemi, będziemy kosztować szczęścia życia w Bogu, jest postawa służby i bezinteresownego dawania się innym. Jak Jezus daje swoje Ciało za zbawienie świata, podobnie i my możemy dawać siebie naszym siostrom i braciom, jak my stworzonym na obraz i podobieństwo Boga. To dawanie siebie innym z miłości do Boga staje się naśladowaniem postawy Jezusa, która zaowocuje szczęściem i głębokim pokojem wewnętrznym.

 

WIERZĘ

 

MODLITWA  WIERNYCH:

·   Panie nasz, prosimy Cię, obdarz wszystkich ochrzczonych pragnieniem przyjmowania Twojego Ciała i Krwi.

·   Wzbudzaj w sercach kapłanów coraz głębszą miłość i cześć dla Eucharystii.

·   Obdarz dzieci, które w tym roku przystąpiły do Pierwszej Komunii, pragnieniem nieprzerwanego trwania w łasce uświęcającej.

·   Okaż swoje miłosierdzie i doprowadź do nawrócenia tych, którzy nie przyjmują Komunii świętej i zaprzestali korzystania z sakramentu spowiedzi.

·   Daj nam, którzy się tutaj gromadzimy, pojąć łaskę Twojej świętej obecności w Postaciach eucharystycznych.

 

PIEŚŃ  NA  PRZYGOTOWANIE  DARÓW: Jeden chleb, E/350, L/274, M/48, S/221

 

MODLITWA  NAD  DARAMI: Panie, nasz Boże, udziel swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju, * które mistycznie wyrażają złożone dary. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

PREFACJA  O  NAJŚWIĘTSZEJ  EUCHARYSTII  46 – 47

 

PIEŚŃ  NA  KOMUNIĘ  I  NA  DZIĘKCZYNIENIE: Jam jest Chlebem żywym, E/405; M/178, S/219; Chwalmy niewysłowiony Sakrament, E/494, L/272, N2/349, S/214

 

ANTYFONA: Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, * trwa we Mnie, a Ja w nim.

 

MÓDLMY SIĘ: Panie Jezu, spraw, abyśmy w wieczności radowali się pełnym udziałem w życiu Bożym, * który w doczesności zapowiada przyjmowanie najdroższego Ciała i Krwi Twojej. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

PIEŚŃ  NA  ZAKOŃCZENIE: Rzućmy się wszyscy społem, L/289, S/249

 

 

Autorzy:

Ks. Leszek Poleszak SCJ – wprowadzenie do liturgii i rozważanie
Judyta Sowa  – modlitwa wiernych
Dorota Kopeć i Katarzyna Zielińska - wybór śpiewów

 

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;

N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;

N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;

P - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość", Kraków 2007.

Sklep internetowy Shoper.pl