Oremus - nr archiwalne
6.4
PLN
Oremus Nr 5 (200) 2013
Oremus Nr 5 (200) 2013
autor: Promic
wydawnictwo: Promic
format: 110 x 159 mm
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 6,40 zł
Numer archiwalny Osoby pragnące kupić numer archiwalny prosimy o kontakt. Tel.: 22 651 90 54 wew. 130, 131 lub przez e-mail: handlowy@wydawnictwo.pl

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
format 110 x 159 mm

 

Miesięcznik „Oremus” zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. Miesięcznik ukazuje się od 1995 roku.

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Komentarze liturgiczne
• Medytacje na niedziele i uroczystości
• Modlitwa powszechna
• Propozycje śpiewów
• Artykuły o liturgii
• Informacje o nowościach wydawniczych

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

DRUKUJ OPIS

 

Niedziela, 26 maja
Niedziela Trójcy Przenajświętszej

 

Jak to się dzieje, że trzy różne Osoby – Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty − są jednym, niepodzielnym Bogiem? Tę niepojętą tajemnicę, którą nieporadnie próbują wyrazić teologowie, może nam w pełni objawić jedynie Duch Święty. Nie jesteśmy w stanie do końca jej zgłębić, możemy ją jedynie przyjąć, uwielbiać i kontemplować. Dzisiejsze czytania i teksty liturgiczne dają nam kolejną szansę, by zachwycić się pięknem Boga, który jest doskonałą wspólnotą miłujących się Osób.

 

PIEŚŃ  NA  WEJŚCIE:  Jeden w naturze, S/209, albo: L/249

 

ALBO  ANTYFONA: Niech będzie błogosławiony Bóg Ojciec * i Jedyny Syn Boży * oraz Duch Święty, * bo okazał nam swoje miłosierdzie.

 

CHWAŁA

 

MÓDLMY SIĘ: Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom Tajemnicę Bożego życia; † spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę, uznawali wieczną chwałę Trójcy * i uwielbiali Jedność Osób Bożych w potędze ich działania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

CZYTANIE z Księgi Przysłów (8,22-31). To mówi Mądrość Boża: „Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna. Od wieków jestem stworzona, od początku, zanim ziemia powstała. Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał ani źródła, co wodą tryskają, i zanim góry stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami, nim ziemię i pola uczynił, początek pyłu na ziemi. Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich”.

Oto słowo Boże

 

PSALM  RESPONSORYJNY  (Ps 8,4-9)

 

Refren: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie.

 

Gdy patrzę na Twoje niebo, dzieło palców Twoich, *

na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:

czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, *

czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?

 

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, *

uwieńczyłeś go czcią i chwałą.

Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, *

wszystko złożyłeś pod jego stopy:

 

Owce i bydło wszelakie, *

i dzikie zwierzęta,

ptaki niebieskie i ryby morskie, *

wszystko, co szlaki mórz przemierza.

 

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (5,1-5). Bracia: Dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.

Oto słowo Boże

 

AKLAMACJA: Alleluja.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

 

SŁOWA EWANGELII według św. Jana (16,12-15). Jezus powiedział swoim uczniom: ”Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”.

Oto słowo Pańskie.

 

ROZWAŻANIE: Dzisiejsza uroczystość może na pozór wydawać się zupełnie oderwana od życia. Prościej byłoby przyjąć tę prawdę tylko teoretycznie, jako suchy dogmat, który jako katolicy mamy obowiązek uznać za prawdę. Dlaczego właściwie mamy świętować to, że Bóg jest jedyny w trzech Osobach? Czy nie jest to wewnętrzna sprawa Boga, której zresztą nawet nie jesteśmy w stanie zrozumieć?

Jednak prawda obiektywna jest taka, że od momentu naszego chrztu weszliśmy w bezpośrednią orbitę działania Trójcy Świętej. Odtąd Bóg Ojciec przyjmuje nas za swoje dzieci, Jezus Chrystus nie wstydzi się nazywać nas braćmi i siostrami, Duch Święty rozlewa miłość Boga w naszych sercach. Żaden człowiek ochrzczony nie może powiedzieć o sobie, że jest niekochany. Miłość, która nas ogarnia, trwa od wieków i nigdy nie ustanie. Naprawdę mamy powody do świętowania.

Ta miłość, której ceną była śmierć Chrystusa na krzyżu, nie jest nam jednak narzucona przemocą, nawet jeśli w momencie chrztu nie mogliśmy jej jeszcze świadomie przyjąć. Jest ona zawsze propozycją, którą możemy zaakceptować lub odrzucić, ziarnem, które możemy pielęgnować lub zaniedbać. Rozwijanie w sobie życia Bożego, podobnie jak ludzkiego, wymaga nauki, pracy i wysiłku.

Nie zawsze jest to łatwe. W codziennej krzątaninie zdarza nam się tracić z oczu wszystko to, co nie wymaga naszej natychmiastowej interwencji. Jak bardzo są nam potrzebne takie uroczystości jak dzisiejsza, kiedy Bóg, ukazując prawdy zapierające dech w piersiach, zachęca nas do życia godnego dzieci Bożych.

 

WIERZĘ

 

MODLITWA  WIERNYCH:

Wszechmogący Boże, rozlewaj swoją miłość w sercach dzieci Kościoła i pomnażaj w nich owoce swej łaski.

Udzielaj Ducha Świętego wszystkim duszpasterzom i mi-
sjonarzom i wspieraj ich w pracy dla Twojego królestwa.

Błogosław wszystkim matkom, umacniaj je swoją łaską i napełniaj ich serca radością i pokojem.

Uświęcaj chrześcijańskie rodziny i ochraniaj je przed wszelkim złem.

Przeniknij nas swoją łaską i pozwól doświadczyć Twojej  dobroci.

 

PIEŚŃ  NA  PRZYGOTOWANIE  DARÓW: Trójcy Najświętszej, S/211, albo: Już słońce wschodzi ogniste, E/354, L/250, S/210

 

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, uświęć nasze dary, nad którymi wzywamy Twojego imienia, * i przez tę Ofiarę uczyń nas samych wieczystym darem dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

PREFACJA: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. * Ty z Jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym * jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem; nie przez jedność osoby, * lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. * W cokolwiek bowiem dzięki Twemu objawieniu * wierzymy o Twojej chwale, * to samo bez żadnej różnicy myślimy o Twoim Synu * i o Duchu Świętym. * Tak iż wyznając prawdziwe i wiekuiste Bóstwo * wielbimy odrębność Osób, * jedność w istocie i równość w majestacie. * Majestat ten chwalą Aniołowie i Archaniołowie, * Cherubini i Serafini, * którzy nie przestają powtarzać codziennie, * jednym głosem wołając: Święty...

 

PIEŚŃ  NA  KOMUNIĘ  I  NA  DZIĘKCZYNIENIE: Skosztujcie i zobaczcie, E/431, L/109, M/198, S/251; Bądź uwielbiony, miłosierny Boże, S/483, albo: Święty… Pan Bóg Zastępów, E/119

 

ANTYFONA: Na dowód tego, że jesteście synami, * Bóg wysłał do serc waszych Ducha Syna swego, * który woła: Abba, Ojcze.

 

MÓDLMY SIĘ: Panie, nasz Boże, niech nam posłuży do zbawienia duszy i ciała przyjęcie tego Sakramentu * i wiara w wiekuistą i Świętą Trójcę oraz nierozdzielną Jedność. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

PIEŚŃ  NA  ZAKOŃCZENIE: Ciebie wzywamy, Ciebie błagamy, L/248, S/208

 

 

Autorzy:

Mira Majdan - wprowadzenie do liturgii i rozważanie
Anna Brudzyńska – modlitwa wiernych
Katarzyna Zielińska i Dorota Kopeć - wybór śpiewów

Skróty:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
P - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość", Kraków 2007.

 

 

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 5 (200) 2013

Promic

OPIS

 

Miesięcznik „Oremus” zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. Miesięcznik ukazuje się od 1995 roku.

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Komentarze liturgiczne
• Medytacje na niedziele i uroczystości
• Modlitwa powszechna
• Propozycje śpiewów
• Artykuły o liturgii
• Informacje o nowościach wydawniczych

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 SPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

 

Niedziela, 26 maja
Niedziela Trójcy Przenajświętszej

 

Jak to się dzieje, że trzy różne Osoby – Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty − są jednym, niepodzielnym Bogiem? Tę niepojętą tajemnicę, którą nieporadnie próbują wyrazić teologowie, może nam w pełni objawić jedynie Duch Święty. Nie jesteśmy w stanie do końca jej zgłębić, możemy ją jedynie przyjąć, uwielbiać i kontemplować. Dzisiejsze czytania i teksty liturgiczne dają nam kolejną szansę, by zachwycić się pięknem Boga, który jest doskonałą wspólnotą miłujących się Osób.

 

PIEŚŃ  NA  WEJŚCIE:  Jeden w naturze, S/209, albo: L/249

 

ALBO  ANTYFONA: Niech będzie błogosławiony Bóg Ojciec * i Jedyny Syn Boży * oraz Duch Święty, * bo okazał nam swoje miłosierdzie.

 

CHWAŁA

 

MÓDLMY SIĘ: Boże Ojcze, Ty zesłałeś na świat Twojego Syna, Słowo Prawdy, i Ducha Uświęciciela, aby objawić ludziom Tajemnicę Bożego życia; † spraw, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę, uznawali wieczną chwałę Trójcy * i uwielbiali Jedność Osób Bożych w potędze ich działania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

CZYTANIE z Księgi Przysłów (8,22-31). To mówi Mądrość Boża: „Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna. Od wieków jestem stworzona, od początku, zanim ziemia powstała. Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał ani źródła, co wodą tryskają, i zanim góry stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami, nim ziemię i pola uczynił, początek pyłu na ziemi. Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich”.

Oto słowo Boże

 

PSALM  RESPONSORYJNY  (Ps 8,4-9)

 

Refren: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie.

 

Gdy patrzę na Twoje niebo, dzieło palców Twoich, *

na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:

czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, *

czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?

 

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, *

uwieńczyłeś go czcią i chwałą.

Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, *

wszystko złożyłeś pod jego stopy:

 

Owce i bydło wszelakie, *

i dzikie zwierzęta,

ptaki niebieskie i ryby morskie, *

wszystko, co szlaki mórz przemierza.

 

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (5,1-5). Bracia: Dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.

Oto słowo Boże

 

AKLAMACJA: Alleluja.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,

Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

 

SŁOWA EWANGELII według św. Jana (16,12-15). Jezus powiedział swoim uczniom: ”Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”.

Oto słowo Pańskie.

 

ROZWAŻANIE: Dzisiejsza uroczystość może na pozór wydawać się zupełnie oderwana od życia. Prościej byłoby przyjąć tę prawdę tylko teoretycznie, jako suchy dogmat, który jako katolicy mamy obowiązek uznać za prawdę. Dlaczego właściwie mamy świętować to, że Bóg jest jedyny w trzech Osobach? Czy nie jest to wewnętrzna sprawa Boga, której zresztą nawet nie jesteśmy w stanie zrozumieć?

Jednak prawda obiektywna jest taka, że od momentu naszego chrztu weszliśmy w bezpośrednią orbitę działania Trójcy Świętej. Odtąd Bóg Ojciec przyjmuje nas za swoje dzieci, Jezus Chrystus nie wstydzi się nazywać nas braćmi i siostrami, Duch Święty rozlewa miłość Boga w naszych sercach. Żaden człowiek ochrzczony nie może powiedzieć o sobie, że jest niekochany. Miłość, która nas ogarnia, trwa od wieków i nigdy nie ustanie. Naprawdę mamy powody do świętowania.

Ta miłość, której ceną była śmierć Chrystusa na krzyżu, nie jest nam jednak narzucona przemocą, nawet jeśli w momencie chrztu nie mogliśmy jej jeszcze świadomie przyjąć. Jest ona zawsze propozycją, którą możemy zaakceptować lub odrzucić, ziarnem, które możemy pielęgnować lub zaniedbać. Rozwijanie w sobie życia Bożego, podobnie jak ludzkiego, wymaga nauki, pracy i wysiłku.

Nie zawsze jest to łatwe. W codziennej krzątaninie zdarza nam się tracić z oczu wszystko to, co nie wymaga naszej natychmiastowej interwencji. Jak bardzo są nam potrzebne takie uroczystości jak dzisiejsza, kiedy Bóg, ukazując prawdy zapierające dech w piersiach, zachęca nas do życia godnego dzieci Bożych.

 

WIERZĘ

 

MODLITWA  WIERNYCH:

Wszechmogący Boże, rozlewaj swoją miłość w sercach dzieci Kościoła i pomnażaj w nich owoce swej łaski.

Udzielaj Ducha Świętego wszystkim duszpasterzom i mi-
sjonarzom i wspieraj ich w pracy dla Twojego królestwa.

Błogosław wszystkim matkom, umacniaj je swoją łaską i napełniaj ich serca radością i pokojem.

Uświęcaj chrześcijańskie rodziny i ochraniaj je przed wszelkim złem.

Przeniknij nas swoją łaską i pozwól doświadczyć Twojej  dobroci.

 

PIEŚŃ  NA  PRZYGOTOWANIE  DARÓW: Trójcy Najświętszej, S/211, albo: Już słońce wschodzi ogniste, E/354, L/250, S/210

 

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, uświęć nasze dary, nad którymi wzywamy Twojego imienia, * i przez tę Ofiarę uczyń nas samych wieczystym darem dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

PREFACJA: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. * Ty z Jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym * jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem; nie przez jedność osoby, * lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. * W cokolwiek bowiem dzięki Twemu objawieniu * wierzymy o Twojej chwale, * to samo bez żadnej różnicy myślimy o Twoim Synu * i o Duchu Świętym. * Tak iż wyznając prawdziwe i wiekuiste Bóstwo * wielbimy odrębność Osób, * jedność w istocie i równość w majestacie. * Majestat ten chwalą Aniołowie i Archaniołowie, * Cherubini i Serafini, * którzy nie przestają powtarzać codziennie, * jednym głosem wołając: Święty...

 

PIEŚŃ  NA  KOMUNIĘ  I  NA  DZIĘKCZYNIENIE: Skosztujcie i zobaczcie, E/431, L/109, M/198, S/251; Bądź uwielbiony, miłosierny Boże, S/483, albo: Święty… Pan Bóg Zastępów, E/119

 

ANTYFONA: Na dowód tego, że jesteście synami, * Bóg wysłał do serc waszych Ducha Syna swego, * który woła: Abba, Ojcze.

 

MÓDLMY SIĘ: Panie, nasz Boże, niech nam posłuży do zbawienia duszy i ciała przyjęcie tego Sakramentu * i wiara w wiekuistą i Świętą Trójcę oraz nierozdzielną Jedność. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

PIEŚŃ  NA  ZAKOŃCZENIE: Ciebie wzywamy, Ciebie błagamy, L/248, S/208

 

 

Autorzy:

Mira Majdan - wprowadzenie do liturgii i rozważanie
Anna Brudzyńska – modlitwa wiernych
Katarzyna Zielińska i Dorota Kopeć - wybór śpiewów

Skróty:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
P - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość", Kraków 2007.

 

 

Sklep internetowy Shoper.pl