Oremus - nr archiwalne
6.4
PLN
Oremus Nr 4 (211) 2014
Oremus Nr 4 (211) 2014
autor: Promic
wydawnictwo: Promic
format: 110 x 159 mm
Zaprenumeruj
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 6,40 zł
Numer archiwalny Osoby pragnące kupić numer archiwalny prosimy o kontakt. Tel.: 22 651 90 54 wew. 130, 131 lub przez e-mail: handlowy@wydawnictwo.pl

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
format 110 x 159 mm

W kwietniowym numerze miesięcznika "Oremus" proponujemy:

- poruszające komentarze i medytacje przygotowane przez ks. Jarosława Januszewskiego i ks. Zbigniewa Grygorcewicza MIC

- modlitwy wiernych przygotowane przez wspólnotę "Pustynia w mieście"

- artykuł ks. dra Macieja Zachary MIC (w cyklu "Liturgiczne ABC") o tym, jak się przyczynił do rozwoju liturgii św. Benedykt z Aniane

- o. dr Rafał Zarzeczny SJ (w cyklu "Chrześcijanie pierwszych wieków o Eucharystii") opowiada o św. Atanazym z Aleksandrii i jego rozumieniu Eucharystii (Pokarm ludzi i aniołów) 

- Halina Świrska w "Naszej okładce" wprowadza czytelników w symbolikę ikonograficznego przedstawienia  "Niewiast u grobu"

- informacje o rekolekcjach biblijnych w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie

 

Ponadto jak w każdym numerze: czytania i modlitwy liturgiczne, propozycje śpiewów na niedziele i święta oraz części stałe Mszy świętej.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

• Czytania liturgiczne

• Modlitwy mszalne
• Komentarze liturgiczne
• Medytacje na niedziele i uroczystości
• Modlitwa powszechna
• Propozycje śpiewów
• Artykuły o liturgii
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

 

DRUKUJ OPIS

Niedziela, 20 kwietnia
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Msza  w  dzień

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! Zaprasza nas na świętą ucztę, byśmy spożywali Jego Ciało wydane za życie świata. Oczyszczeni ze złości i przewrotności, pojednani z Bogiem, możemy z radością kosztować owoców Jego Ofiary. Zbawiciel otworzył przed nami bramy raju, udział w Eucharystii staje się dla nas znakiem i przedsmakiem wiecznego święta w Jego królestwie. Przyjmując dar nowego życia, uzdolnieni do miłości na wzór naszego Pana, możemy stawać się dla siebie nawzajem i dla wszystkich tych, których On pragnie do siebie przyciągnąć, świadkami zwycięstwa Boga nad złem i śmiercią.

 

PIEŚŃ  NA  WEJŚCIE: Alleluja… O dniu radosny, E/162, S/173

 

ALBO  ANTYFONA: Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą, * położyłeś na mnie swą rękę, * przedziwna jest Twoja wiedza. * Alleluja.

 

Albo:

 

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał * Alleluja. * Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki * Alleluja.

 

CHWAŁA

 

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, † spraw, abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego * i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

CZYTANIE z Dziejów Apostolskich (10,34a.37-43). Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: „Wiecie co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów”.

Oto słowo Boże.

 

PSALM  RESPONSORYJNY  (Ps 118,1-2.16-17.22-23)

 

REFREN: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.

 

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *

bo Jego łaska trwa na wieki.

Niech dom Izraela głosi: *

„Jego łaska na wieki”.

 

Prawica Pana wzniesiona wysoko, *

prawica Pańska moc okazała.

Nie umrę, ale żył będę *

i głosił dzieła Pana.

 

Kamień odrzucony przez budujących *

stał się kamieniem węgielnym.

Stało się to przez Pana *

i cudem jest w naszych oczach.

 

REFREN: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.

 

CZYTANIE z Listu św. Pawła do Kolosan (3,1-4). Bracia: Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

Oto słowo Boże.

 

Albo:

 

CZYTANIE z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (5,6b-8). Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy nasze święto nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy.

Oto słowo Boże.

 

SEKWENCJA:

 

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary

Składają jej wierni uwielbień swych dary.

 

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,

Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

 

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,

Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

 

Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała?

Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

 

Żywego już Pana widziałam grób pusty,

I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

 

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,

A miejscem spotkania będzie Galileja.

 

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,

O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

 

AKLAMACJA: Alleluja.

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.

Odprawiajmy nasze święto w Panu.

 

 

SŁOWA EWANGELII według św. Jana (20,1-9). Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon, idący za nim. Wszedł do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Oto słowo Pańskie.

 

Albo (wieczorem):

 

SŁOWA EWANGELII według świętego Łukasza (24,13-35). W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: „Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze?”. Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: „Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało”. Zapytał ich: „Cóż takiego?”. Odpowiedzieli Mu: „To, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że właśnie On miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: Były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli”. Na to On rzekł do nich: „O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?”. I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: „Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił”. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?”. W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: „Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi”. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

Oto słowo Pańskie.

 

Rozważanie: Maria Magdalena, która jako pierwsza przyszła do grobu, chciała opłakiwać śmierć Jezusa. (Przybyła o świcie, zanim ustąpiły ciemności, które aż dotąd więziły ludzkość). Także Piotr i Jan biegną do grobu zatroskani o los martwego ciała Mistrza. Wcześniej wyrazili swoją wiarę w Jezusa przez „pójście za Nim”; w momencie Zmartwychwstania to, co zostało zapoczątkowane, niejako się intensyfikuje – ich marsz zmienia się w bieg.

Nauka Jezusa, zapowiedzi Pisma i ostatnie wydarzenia jeszcze nie łączą się w całość w umysłach uczniów, ale Prawda już zaczyna w nich działać. Jan czeka na Piotra, by za Nim wejść do grobu, wskazując niezbywalną rolę Apostoła w prowadzeniu do wiary w Zmartwychwstanie. Pusty grób staje się świadectwem: płótna i chusta leżą zwinięte dokładnie w ten sam sposób, co przed dwoma dniami, tyle że nie kryją już w sobie martwego ciała Jezusa. Ten znak, będący jakby brakującym ogniwem, wystarcza umiłowanemu uczniowi, by doznał w duszy olśnienia (którego zapowiedzią było oglądanie chwały Pana na górze Tabor). Uwierzył! Ten, który wiernie kochał swojego Mistrza i towarzyszył Mu podczas Jego męki, teraz zrozumiał wszystko, pojął logikę misternego planu Boga. W ostatnich dniach podążał za Nauczycielem w kompletnej ciemności, teraz bolesne wydarzenia objawiły mu cały swój splendor. Światłość w ciemności świeci, a ciemność jej nie ogarnęła! Baranek zabity nabył dla Boga ludzi z każdego pokolenia, ludu i narodu.

Teraz obecność Mistrza będzie już inna, mniej uchwytna, za to o wiele cenniejsza i bardziej owocna, a zadaniem ucznia będzie szukanie tego, co w górze: rozpoznawanie działania i królowania Chrystusa. Życie ucznia, zanurzone w tajemnicy Paschy Mistrza, staje się dzieleniem Jego losu i Jego zwycięstwa, na pozór niedostrzegalnego, ale niezawodnie prowadzącego do królestwa, gdzie słudzy Baranka będą oglądać Jego oblicze.

 

WIERZĘ

 

MODLITWA  WIERNYCH:

Ojcze, prosimy Cię, obdarzaj papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów mocą swego Ducha, aby byli w świecie znakiem obecności Chrystusa zmartwychwstałego.

Uświęcaj wszystkich chrześcijan, aby umocnieni Twoją łaską, głosili prawdę o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Zbawicielu.

Oświeć rządzących naszą Ojczyzną, aby kierując się Twoją mądrością, uczciwie i ofiarnie pracowali dla jej dobra.

Obdarz pokojem i jednością wszystkie małżeństwa i rodziny, aby z Twoją pomocą przezwyciężały trudności i cieszyły się Twoim błogosławieństwem.

Miej nas w swojej opiece, abyśmy nie ulegali pokusom i dostrzegali Twoje działanie w naszym życiu.

 

PIEŚŃ  NA  PRZYGOTOWANIE  DARÓW:  Szukajcie tego, co w górze, E/172, albo: Weselmy się, chrześcijanie (Na przygotowanie darów), S/187

 

MODLITWA  NAD  DARAMI: Wszechmogący Boże, pełni wielkanocnej radości składamy Tobie Ofiarę, przez którą Kościół odradza się do nowego życia, * i nieustannie się karmi. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

PREFACJA  WIELKANOCNA  20

 

PIEŚŃ  NA  KOMUNIĘ  I  NA  DZIĘKCZYNIENIE: Na świętej uczcie Baranka, E/166, albo: Zwycięzca śmierci, E/179, L/232, N2/342, S/194; Śpiewajcie Panu pieśń nową, E/448, M/176, S/534

 

ANTYFONA: Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha, * obchodźmy nasze święto w szczerej radości. * Alleluja.

 

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty przez wielkanocne Sakramenty udzieliłeś Twojemu Kościołowi nowego życia, † otaczaj go nieustannie swoją opieką * i doprowadź do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

UROCZYSTE  BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: Niech w uroczystość wielkanocną błogosławi was Bóg wszechmogący * i zachowa was od wszelkiego grzechu.

Amen.

Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna odrodził was do życia wiecznego, * niech da wam udział w Jego chwale.

Amen.

Nasz Zbawiciel przez dni swojej męki doprowadził nas do wielkanocnej radości, * niech sprawi, abyście obchodzili nieprzemijające święta w radości wiecznej.

Amen.

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, X i Duch Święty.

Amen.

 

PIEŚŃ  NA  ZAKOŃCZENIE: Wesel się, Królowo miła, E/173, L/229, S/186

 

 

 

Autorzy:

Ks. Jarosław Januszewski – wprowadzenie do liturgii i rozważanie
Wspólnota „Pustynia w Mieście” – modlitwa wiernych
Dorota Kopeć i Katarzyna Zielińska - wybór śpiewów

 

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
P - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość", Kraków 2007.

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
Oremus Nr 4 (211) 2014

Promic

OPIS

W kwietniowym numerze miesięcznika "Oremus" proponujemy:

- poruszające komentarze i medytacje przygotowane przez ks. Jarosława Januszewskiego i ks. Zbigniewa Grygorcewicza MIC

- modlitwy wiernych przygotowane przez wspólnotę "Pustynia w mieście"

- artykuł ks. dra Macieja Zachary MIC (w cyklu "Liturgiczne ABC") o tym, jak się przyczynił do rozwoju liturgii św. Benedykt z Aniane

- o. dr Rafał Zarzeczny SJ (w cyklu "Chrześcijanie pierwszych wieków o Eucharystii") opowiada o św. Atanazym z Aleksandrii i jego rozumieniu Eucharystii (Pokarm ludzi i aniołów) 

- Halina Świrska w "Naszej okładce" wprowadza czytelników w symbolikę ikonograficznego przedstawienia  "Niewiast u grobu"

- informacje o rekolekcjach biblijnych w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie

 

Ponadto jak w każdym numerze: czytania i modlitwy liturgiczne, propozycje śpiewów na niedziele i święta oraz części stałe Mszy świętej.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

• Czytania liturgiczne

• Modlitwy mszalne
• Komentarze liturgiczne
• Medytacje na niedziele i uroczystości
• Modlitwa powszechna
• Propozycje śpiewów
• Artykuły o liturgii
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

 SPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Niedziela, 20 kwietnia
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Msza  w  dzień

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! Zaprasza nas na świętą ucztę, byśmy spożywali Jego Ciało wydane za życie świata. Oczyszczeni ze złości i przewrotności, pojednani z Bogiem, możemy z radością kosztować owoców Jego Ofiary. Zbawiciel otworzył przed nami bramy raju, udział w Eucharystii staje się dla nas znakiem i przedsmakiem wiecznego święta w Jego królestwie. Przyjmując dar nowego życia, uzdolnieni do miłości na wzór naszego Pana, możemy stawać się dla siebie nawzajem i dla wszystkich tych, których On pragnie do siebie przyciągnąć, świadkami zwycięstwa Boga nad złem i śmiercią.

 

PIEŚŃ  NA  WEJŚCIE: Alleluja… O dniu radosny, E/162, S/173

 

ALBO  ANTYFONA: Zmartwychwstałem i zawsze jestem z Tobą, * położyłeś na mnie swą rękę, * przedziwna jest Twoja wiedza. * Alleluja.

 

Albo:

 

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał * Alleluja. * Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki * Alleluja.

 

CHWAŁA

 

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, † spraw, abyśmy obchodząc uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego * i mogli zmartwychwstać do nowego życia w światłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

CZYTANIE z Dziejów Apostolskich (10,34a.37-43). Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei, przemówił: „Wiecie co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, w Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów”.

Oto słowo Boże.

 

PSALM  RESPONSORYJNY  (Ps 118,1-2.16-17.22-23)

 

REFREN: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.

 

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *

bo Jego łaska trwa na wieki.

Niech dom Izraela głosi: *

„Jego łaska na wieki”.

 

Prawica Pana wzniesiona wysoko, *

prawica Pańska moc okazała.

Nie umrę, ale żył będę *

i głosił dzieła Pana.

 

Kamień odrzucony przez budujących *

stał się kamieniem węgielnym.

Stało się to przez Pana *

i cudem jest w naszych oczach.

 

REFREN: W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy.

 

CZYTANIE z Listu św. Pawła do Kolosan (3,1-4). Bracia: Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

Oto słowo Boże.

 

Albo:

 

CZYTANIE z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (5,6b-8). Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy nasze święto nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy.

Oto słowo Boże.

 

SEKWENCJA:

 

Niech w święto radosne Paschalnej Ofiary

Składają jej wierni uwielbień swych dary.

 

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,

Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.

 

Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,

Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.

 

Maryjo, ty powiedz, coś w drodze widziała?

Jam Zmartwychwstałego blask chwały ujrzała.

 

Żywego już Pana widziałam grób pusty,

I świadków anielskich, i odzież, i chusty.

 

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,

A miejscem spotkania będzie Galileja.

 

Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy,

O Królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy.

 

AKLAMACJA: Alleluja.

Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha.

Odprawiajmy nasze święto w Panu.

 

 

SŁOWA EWANGELII według św. Jana (20,1-9). Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon, idący za nim. Wszedł do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Oto słowo Pańskie.

 

Albo (wieczorem):

 

SŁOWA EWANGELII według świętego Łukasza (24,13-35). W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: „Cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze?”. Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: „Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało”. Zapytał ich: „Cóż takiego?”. Odpowiedzieli Mu: „To, co się stało z Jezusem z Nazaretu, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A myśmy się spodziewali, że właśnie On miał wyzwolić Izraela. Teraz zaś po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Co więcej, niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: Były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli”. Na to On rzekł do nich: „O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?”. I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: „Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił”. Wszedł więc, aby zostać z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?”. W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: „Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi”. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba.

Oto słowo Pańskie.

 

Rozważanie: Maria Magdalena, która jako pierwsza przyszła do grobu, chciała opłakiwać śmierć Jezusa. (Przybyła o świcie, zanim ustąpiły ciemności, które aż dotąd więziły ludzkość). Także Piotr i Jan biegną do grobu zatroskani o los martwego ciała Mistrza. Wcześniej wyrazili swoją wiarę w Jezusa przez „pójście za Nim”; w momencie Zmartwychwstania to, co zostało zapoczątkowane, niejako się intensyfikuje – ich marsz zmienia się w bieg.

Nauka Jezusa, zapowiedzi Pisma i ostatnie wydarzenia jeszcze nie łączą się w całość w umysłach uczniów, ale Prawda już zaczyna w nich działać. Jan czeka na Piotra, by za Nim wejść do grobu, wskazując niezbywalną rolę Apostoła w prowadzeniu do wiary w Zmartwychwstanie. Pusty grób staje się świadectwem: płótna i chusta leżą zwinięte dokładnie w ten sam sposób, co przed dwoma dniami, tyle że nie kryją już w sobie martwego ciała Jezusa. Ten znak, będący jakby brakującym ogniwem, wystarcza umiłowanemu uczniowi, by doznał w duszy olśnienia (którego zapowiedzią było oglądanie chwały Pana na górze Tabor). Uwierzył! Ten, który wiernie kochał swojego Mistrza i towarzyszył Mu podczas Jego męki, teraz zrozumiał wszystko, pojął logikę misternego planu Boga. W ostatnich dniach podążał za Nauczycielem w kompletnej ciemności, teraz bolesne wydarzenia objawiły mu cały swój splendor. Światłość w ciemności świeci, a ciemność jej nie ogarnęła! Baranek zabity nabył dla Boga ludzi z każdego pokolenia, ludu i narodu.

Teraz obecność Mistrza będzie już inna, mniej uchwytna, za to o wiele cenniejsza i bardziej owocna, a zadaniem ucznia będzie szukanie tego, co w górze: rozpoznawanie działania i królowania Chrystusa. Życie ucznia, zanurzone w tajemnicy Paschy Mistrza, staje się dzieleniem Jego losu i Jego zwycięstwa, na pozór niedostrzegalnego, ale niezawodnie prowadzącego do królestwa, gdzie słudzy Baranka będą oglądać Jego oblicze.

 

WIERZĘ

 

MODLITWA  WIERNYCH:

Ojcze, prosimy Cię, obdarzaj papieża Franciszka, biskupów i prezbiterów mocą swego Ducha, aby byli w świecie znakiem obecności Chrystusa zmartwychwstałego.

Uświęcaj wszystkich chrześcijan, aby umocnieni Twoją łaską, głosili prawdę o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Zbawicielu.

Oświeć rządzących naszą Ojczyzną, aby kierując się Twoją mądrością, uczciwie i ofiarnie pracowali dla jej dobra.

Obdarz pokojem i jednością wszystkie małżeństwa i rodziny, aby z Twoją pomocą przezwyciężały trudności i cieszyły się Twoim błogosławieństwem.

Miej nas w swojej opiece, abyśmy nie ulegali pokusom i dostrzegali Twoje działanie w naszym życiu.

 

PIEŚŃ  NA  PRZYGOTOWANIE  DARÓW:  Szukajcie tego, co w górze, E/172, albo: Weselmy się, chrześcijanie (Na przygotowanie darów), S/187

 

MODLITWA  NAD  DARAMI: Wszechmogący Boże, pełni wielkanocnej radości składamy Tobie Ofiarę, przez którą Kościół odradza się do nowego życia, * i nieustannie się karmi. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

PREFACJA  WIELKANOCNA  20

 

PIEŚŃ  NA  KOMUNIĘ  I  NA  DZIĘKCZYNIENIE: Na świętej uczcie Baranka, E/166, albo: Zwycięzca śmierci, E/179, L/232, N2/342, S/194; Śpiewajcie Panu pieśń nową, E/448, M/176, S/534

 

ANTYFONA: Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha, * obchodźmy nasze święto w szczerej radości. * Alleluja.

 

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty przez wielkanocne Sakramenty udzieliłeś Twojemu Kościołowi nowego życia, † otaczaj go nieustannie swoją opieką * i doprowadź do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

UROCZYSTE  BŁOGOSŁAWIEŃSTWO: Niech w uroczystość wielkanocną błogosławi was Bóg wszechmogący * i zachowa was od wszelkiego grzechu.

Amen.

Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna odrodził was do życia wiecznego, * niech da wam udział w Jego chwale.

Amen.

Nasz Zbawiciel przez dni swojej męki doprowadził nas do wielkanocnej radości, * niech sprawi, abyście obchodzili nieprzemijające święta w radości wiecznej.

Amen.

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, X i Duch Święty.

Amen.

 

PIEŚŃ  NA  ZAKOŃCZENIE: Wesel się, Królowo miła, E/173, L/229, S/186

 

 

 

Autorzy:

Ks. Jarosław Januszewski – wprowadzenie do liturgii i rozważanie
Wspólnota „Pustynia w Mieście” – modlitwa wiernych
Dorota Kopeć i Katarzyna Zielińska - wybór śpiewów

 

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
P - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość", Kraków 2007.

Sklep internetowy Shoper.pl