Oremus - nr archiwalne
6.4
PLN
Oremus Nr 2 (221) 2015
Oremus Nr 2 (221) 2015
wydawnictwo: Promic
format: 110 x 159 mm
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 6,40 zł
Numer archiwalny Osoby pragnące kupić numer archiwalny prosimy o kontakt. Tel.: 22 651 90 54 wew. 130, 131 lub przez e-mail: handlowy@wydawnictwo.pl

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
format 110 x 159 mm

W lutowym numerze miesięcznika "Oremus":

- "Dotknąć Psalmów życiem" - drugi artykuł nowego cyklu „Pokochać Psalmy”, w którym ks. Michał Kozak MIC, biblista i rekolekcjonista, wprowadza Czytelników w fascynujący świat Księgi Psalmów;
- komentarze i medytacje przygotowane przez ks. Sławomira Homoncika;
- wprowadzenie ks. Wojciecha Skóry MIC do okresu Wielkiego Postu;
- modlitwy wiernych w opracowaniu Judyty Sowy;
- w ramach "Liturgicznego ABC" ks. dr Maciej Zachara MIC przybliża postać Edmonda Martene (XVII/XVIII w.), francuskiego benedyktyna, autora obszernej antologii dawnych tekstów liturgicznych, z której badacze korzystają do dziś;
- Halina Świrska w cyklu "Nasza okładka" wprowadza Czytelników w symbolikę ikony Spotkania Pańskiego.

 

Ponadto jak w każdym numerze: czytania i modlitwy liturgiczne, propozycje śpiewów na niedziele i święta oraz części stałe Mszy świętej.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

• Czytania liturgiczne

• Modlitwy mszalne
• Komentarze liturgiczne
• Medytacje na niedziele i uroczystości
• Modlitwa powszechna
• Propozycje śpiewów
• Artykuły o liturgii
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

DRUKUJ OPIS

Niedziela, 22 lutego
Pierwsza niedziela Wielkiego Postu

Obecny rok duszpasterski przeżywamy pod hasłem: „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. Wezwanie to usłyszeliśmy w Środę Popielcową; Chrystus powtarza je także w dzisiejszej Ewangelii. Warto zadać sobie pytanie: czy nawrócenie jest już moim udziałem, czy już je rozpocząłem? Jeśli nie, Wielki Post jest doskonałą do tego okazją. Każdy bowiem potrzebuje nieustannego zwracania się na nowo do Jezusa – jedynego Zbawiciela człowieka.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Do Ciebie, Panie, pokornie wołamy, E/221, L/175, S/105

ALBO ANTYFONA: Będzie mnie wzywał, a Ja go wysłucham, * wyzwolę go i okryję sławą, * obdarzę go długim życiem.

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa * i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi Rodzaju (9,8-15). Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: „Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze tak, iż nigdy już nie zostanie zgładzona żadna istota żywa wodami potopu i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię”. Po czym Bóg dodał: „A to jest znak przymierza, które Ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną i ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie jakiegokolwiek jestestwa”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 25,4-9)

REFREN: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Pamiętaj o mnie w swoim miłosierdziu, *
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Dobry jest Pan i prawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy pokornych dróg swoich.

CZYTANIE z Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła (3,18-22). Najdrożsi: Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. W nim poszedł nawet ogłosić zbawienie duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz zostało uratowanych przez wodę. Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali aniołowie i Moce, i Potęgi.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Chwała Tobie, Słowo Boże.
Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

SŁOWA EWANGELII według św. Marka (1,12-15). Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Spotyka się czasem ludzi, którzy twierdzą, że nie mają grzechów. Tłumaczą to faktem, że przecież nikogo nie zabili, nikogo nie okradli, z nikim się nie gniewają, a te „drobne rzeczy”, które im się czasem przytrafiają, są niczym w porównaniu z czynami innych ludzi, na przykład polityków czy przedsiębiorców mających znacznie więcej na sumieniu. Skoro sumienie im nic nie wyrzuca, to nie widzą powodu, żeby korzystać z sakramentu pokuty.
Faktycznie, to głos sumienia pozwala nam ocenić nasze postępowanie i rozpoznać grzechy. Warto jednak zadać sobie pytanie, czy to sumienie jest dobrze ukształtowane. Być może – i tak bywa bardzo często – jego głos zostaje zagłuszony pod wpływem wielu małych niewierności, których się dopuszczamy, niekiedy nawet przez wiele lat. Wówczas w naszym wewnętrznym sanktuarium przestaje być słyszalny szept Boga mówiącego, co należy czynić, a czego unikać – sumienie nie spełnia już swojej funkcji. Nic dziwnego, że człowiek o zdeformowanym sumieniu traci poczucie winy. Jak przypomina św. Piotr, Chrystus umarł za nasze grzechy – „sprawiedliwy za niesprawiedliwych”. Jeśli ktoś uważa się za bezgrzesznego, śmierć Jezusa jest dla niego daremna. Apostoł nakazuje prosić o „dobre sumienie”, aby wskazało nam drogę zbawienia.
Jako dzieci Boże, wszyscy jesteśmy powołani do świętości, do stanu łaski. Unikanie grzechów i bycie od nich wolnym to tylko pierwszy krok ku pełni życia, do której każdy ochrzczony jest powołany. Jeszcze ważniejsze od wystrzegania się grzechów jest zabieganie o czynienie dobra w miłości Jezusa Chrystusa. Taką drogę wskazał nam Zbawiciel w Ewangelii. On sam zmagał się z szatanem i jego pokusami, ale przede wszystkim ukazywał, czym jest prawdziwa miłość, i czynił dobro. Nawrócenie, do którego wzywa nas w czasie Wielkiego Postu, polega więc najpierw na odwróceniu od swojego złego postępowania, zwróceniu się do Jezusa i przepojeniu swego życia Jego miłością.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
Ojcze, prosimy Cię, obdarz Papieża, biskupów i prezbiterów mądrością w głoszeniu Twojego słowa.
Wskaż przywódcom państw i narodów ścieżki pokoju i sprawiedliwości.
Ulecz serca ludzi zgorzkniałych i uzdolnij ich do dziękowania za dobro, którego im udzielasz.
Wprowadź czyniących zło na drogę nawrócenia i pozwól im doświadczyć Twojej przemieniającej miłości.
Ucz nas czerpać łaski z czasu pustyni w naszym życiu.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Com przyrzekł Bogu, E/343, M/324, S/651

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy z należytym usposobieniem złożyli Tobie tę Ofiarę, * którą uroczyście rozpoczynamy zbawienny dla nas okres Wielkiego Postu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. * On poszcząc przez czterdzieści dni na pustyni * własnym przykładem uświęcił okres pokuty, * On zniweczył wszystkie podstępy szatana * i nauczył nas zwyciężać pokusy do grzechu, * abyśmy z czystym sercem obchodzili święta wielkanocne * i w końcu doszli do Paschy wieczystej. * Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty...

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Jezu, Jezu, do mnie przyjdź, L/275, S/222; Pan nie opuszcza nigdy, E/428, M/228, S/522

ANTYFONA: Nie samym chlebem żyje człowiek, * lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Albo:

Pan cię osłoni swoją potęgą, * pod Jego opiekę się schronisz.

MÓDLMY SIĘ: Posileni Chlebem z nieba, który ożywia wiarę, rozwija nadzieję i umacnia miłość, † prosimy Cię, Boże, naucz nas pragnąć Jezusa Chrystusa, chleba żywego i prawdziwego, * i żyć każdym słowem, które pochodzi z ust Twoich. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Wskaż mi, Panie, Twoje drogi, E/430, albo: Przepuść, Panie, przepuść, L/179, S/108


Autorzy:
ks. Sławomir Homoncik MIC – wprowadzenie do liturgii i rozważanie
Judyta Sowa – modlitwa wiernych
Katarzyna Zielińska i Dorota Kopeć - wybór śpiewów
Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
P - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość", Kraków 2007

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
Oremus Nr 2 (221) 2015OPIS

W lutowym numerze miesięcznika "Oremus":

- "Dotknąć Psalmów życiem" - drugi artykuł nowego cyklu „Pokochać Psalmy”, w którym ks. Michał Kozak MIC, biblista i rekolekcjonista, wprowadza Czytelników w fascynujący świat Księgi Psalmów;
- komentarze i medytacje przygotowane przez ks. Sławomira Homoncika;
- wprowadzenie ks. Wojciecha Skóry MIC do okresu Wielkiego Postu;
- modlitwy wiernych w opracowaniu Judyty Sowy;
- w ramach "Liturgicznego ABC" ks. dr Maciej Zachara MIC przybliża postać Edmonda Martene (XVII/XVIII w.), francuskiego benedyktyna, autora obszernej antologii dawnych tekstów liturgicznych, z której badacze korzystają do dziś;
- Halina Świrska w cyklu "Nasza okładka" wprowadza Czytelników w symbolikę ikony Spotkania Pańskiego.

 

Ponadto jak w każdym numerze: czytania i modlitwy liturgiczne, propozycje śpiewów na niedziele i święta oraz części stałe Mszy świętej.

 

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

• Czytania liturgiczne

• Modlitwy mszalne
• Komentarze liturgiczne
• Medytacje na niedziele i uroczystości
• Modlitwa powszechna
• Propozycje śpiewów
• Artykuły o liturgii
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUSSPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Niedziela, 22 lutego
Pierwsza niedziela Wielkiego Postu

Obecny rok duszpasterski przeżywamy pod hasłem: „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. Wezwanie to usłyszeliśmy w Środę Popielcową; Chrystus powtarza je także w dzisiejszej Ewangelii. Warto zadać sobie pytanie: czy nawrócenie jest już moim udziałem, czy już je rozpocząłem? Jeśli nie, Wielki Post jest doskonałą do tego okazją. Każdy bowiem potrzebuje nieustannego zwracania się na nowo do Jezusa – jedynego Zbawiciela człowieka.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Do Ciebie, Panie, pokornie wołamy, E/221, L/175, S/105

ALBO ANTYFONA: Będzie mnie wzywał, a Ja go wysłucham, * wyzwolę go i okryję sławą, * obdarzę go długim życiem.

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy przez doroczne ćwiczenia wielkopostne postępowali w rozumieniu tajemnicy Chrystusa * i dzięki Jego łasce prowadzili święte życie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi Rodzaju (9,8-15). Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: „Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze tak, iż nigdy już nie zostanie zgładzona żadna istota żywa wodami potopu i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię”. Po czym Bóg dodał: „A to jest znak przymierza, które Ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną i ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie jakiegokolwiek jestestwa”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 25,4-9)

REFREN: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Pamiętaj o mnie w swoim miłosierdziu, *
ze względu na dobroć Twą, Panie.

Dobry jest Pan i prawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy pokornych dróg swoich.

CZYTANIE z Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła (3,18-22). Najdrożsi: Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia Duchem. W nim poszedł nawet ogłosić zbawienie duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz zostało uratowanych przez wodę. Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali aniołowie i Moce, i Potęgi.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Chwała Tobie, Słowo Boże.
Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

SŁOWA EWANGELII według św. Marka (1,12-15). Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Spotyka się czasem ludzi, którzy twierdzą, że nie mają grzechów. Tłumaczą to faktem, że przecież nikogo nie zabili, nikogo nie okradli, z nikim się nie gniewają, a te „drobne rzeczy”, które im się czasem przytrafiają, są niczym w porównaniu z czynami innych ludzi, na przykład polityków czy przedsiębiorców mających znacznie więcej na sumieniu. Skoro sumienie im nic nie wyrzuca, to nie widzą powodu, żeby korzystać z sakramentu pokuty.
Faktycznie, to głos sumienia pozwala nam ocenić nasze postępowanie i rozpoznać grzechy. Warto jednak zadać sobie pytanie, czy to sumienie jest dobrze ukształtowane. Być może – i tak bywa bardzo często – jego głos zostaje zagłuszony pod wpływem wielu małych niewierności, których się dopuszczamy, niekiedy nawet przez wiele lat. Wówczas w naszym wewnętrznym sanktuarium przestaje być słyszalny szept Boga mówiącego, co należy czynić, a czego unikać – sumienie nie spełnia już swojej funkcji. Nic dziwnego, że człowiek o zdeformowanym sumieniu traci poczucie winy. Jak przypomina św. Piotr, Chrystus umarł za nasze grzechy – „sprawiedliwy za niesprawiedliwych”. Jeśli ktoś uważa się za bezgrzesznego, śmierć Jezusa jest dla niego daremna. Apostoł nakazuje prosić o „dobre sumienie”, aby wskazało nam drogę zbawienia.
Jako dzieci Boże, wszyscy jesteśmy powołani do świętości, do stanu łaski. Unikanie grzechów i bycie od nich wolnym to tylko pierwszy krok ku pełni życia, do której każdy ochrzczony jest powołany. Jeszcze ważniejsze od wystrzegania się grzechów jest zabieganie o czynienie dobra w miłości Jezusa Chrystusa. Taką drogę wskazał nam Zbawiciel w Ewangelii. On sam zmagał się z szatanem i jego pokusami, ale przede wszystkim ukazywał, czym jest prawdziwa miłość, i czynił dobro. Nawrócenie, do którego wzywa nas w czasie Wielkiego Postu, polega więc najpierw na odwróceniu od swojego złego postępowania, zwróceniu się do Jezusa i przepojeniu swego życia Jego miłością.

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
Ojcze, prosimy Cię, obdarz Papieża, biskupów i prezbiterów mądrością w głoszeniu Twojego słowa.
Wskaż przywódcom państw i narodów ścieżki pokoju i sprawiedliwości.
Ulecz serca ludzi zgorzkniałych i uzdolnij ich do dziękowania za dobro, którego im udzielasz.
Wprowadź czyniących zło na drogę nawrócenia i pozwól im doświadczyć Twojej przemieniającej miłości.
Ucz nas czerpać łaski z czasu pustyni w naszym życiu.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Com przyrzekł Bogu, E/343, M/324, S/651

MODLITWA NAD DARAMI: Panie, nasz Boże, spraw, abyśmy z należytym usposobieniem złożyli Tobie tę Ofiarę, * którą uroczyście rozpoczynamy zbawienny dla nas okres Wielkiego Postu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PREFACJA: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze składali dziękczynienie * Tobie, miłosierny Ojcze, wszechmogący Boże, * Królu wiecznej chwały, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. * On poszcząc przez czterdzieści dni na pustyni * własnym przykładem uświęcił okres pokuty, * On zniweczył wszystkie podstępy szatana * i nauczył nas zwyciężać pokusy do grzechu, * abyśmy z czystym sercem obchodzili święta wielkanocne * i w końcu doszli do Paschy wieczystej. * Dlatego z Aniołami i wszystkimi Świętymi * wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty...

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Jezu, Jezu, do mnie przyjdź, L/275, S/222; Pan nie opuszcza nigdy, E/428, M/228, S/522

ANTYFONA: Nie samym chlebem żyje człowiek, * lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Albo:

Pan cię osłoni swoją potęgą, * pod Jego opiekę się schronisz.

MÓDLMY SIĘ: Posileni Chlebem z nieba, który ożywia wiarę, rozwija nadzieję i umacnia miłość, † prosimy Cię, Boże, naucz nas pragnąć Jezusa Chrystusa, chleba żywego i prawdziwego, * i żyć każdym słowem, które pochodzi z ust Twoich. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Wskaż mi, Panie, Twoje drogi, E/430, albo: Przepuść, Panie, przepuść, L/179, S/108


Autorzy:
ks. Sławomir Homoncik MIC – wprowadzenie do liturgii i rozważanie
Judyta Sowa – modlitwa wiernych
Katarzyna Zielińska i Dorota Kopeć - wybór śpiewów
Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
P - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość", Kraków 2007

Sklep internetowy Shoper.pl