Oremus - nr archiwalne
6.4
PLN
Oremus Nr 2 (209) 2014
Oremus Nr 2 (209) 2014
autor: Promic
wydawnictwo: Promic
format: 110 x 159 mm
Zaprenumeruj
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 6,40 zł
Numer archiwalny Osoby pragnące kupić numer archiwalny prosimy o kontakt. Tel.: 22 651 90 54 wew. 130, 131 lub przez e-mail: handlowy@wydawnictwo.pl

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
format 110 x 159 mm

W tym numerze:

- wprowadzenia liturgiczne na każdy dzień oraz medytacje niedzielne ks. Tomasza Sadłowskiego MIC;

- w cyklu "liturgiczne ABC" ks. dr Maciej Zachara MIC opowiada o tym, w jaki sposób Karol Wielki przyczynił się do rozwoju rytu rzymskiego;

- w cyklu "chrześcijanie pierwszych wieków o Eucharystii" o. dr Rafał Zarzeczny SJ opowiada o Dionizym z Aleksandrii i znaczeniu Eucharystii dla jemu współczesnych;

- w "naszej okładce" Halina Świrska komentuje ikonograficzne przedstawienie Starca Symeona;

- informacje o rekolekcjach biblijnych w Centrum Formacji Duchowej w Trzebini.

 

Miesięcznik „Oremus” zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. Miesięcznik ukazuje się od 1995 roku.

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Komentarze liturgiczne
• Medytacje na niedziele i uroczystości
• Modlitwa powszechna
• Propozycje śpiewów
• Artykuły o liturgii
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

 

DRUKUJ OPIS

Niedziela, 16 lutego
Szósta niedziela zwykła

 

Usłyszymy dziś od św. Pawła, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. A czy my kochamy Jezusa? Jeśli tak, to pomyślmy, co Bóg mógł przygotować dla nas dziś, na to niedzielne spotkanie z Nim. Czy wierzymy, że to może być coś wielkiego? Chrystus zmartwychwstały jest Bogiem wielkich rzeczy. Czy pozwolimy, by był takim także dla nas?

 

PIEŚŃ  NA  WEJŚCIE: Do Ciebie wznoszę serce me, S/500, albo: Com przyrzekł Bogu, E/343, M/324, S/651

 

ALBO  ANTYFONA: Boże, bądź dla mnie skałą schronienia, * warownią, która ocala. * Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, * kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swoje imię.

 

CHWAŁA

 

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych, † daj, abyśmy z pomocą Twojej łaski * stali się godnym mieszkaniem dla Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

CZYTANIE z Księgi Syracydesa (15,15-20). Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierności jest Jego upodobaniem. Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość Pana, potężny jest władzą i widzi wszystko. Oczy Jego patrzą na bojących się Go, On sam poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć.

Oto słowo Boże.

 

PSALM  RESPONSORYJNY  (Ps 119,1-2.4-5.17-18.33-34)

 

REFREN: Błogosławieni szukający Boga.

 

Błogosławieni, których droga nieskalana, *
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
Błogosławieni, którzy zachowują Jego pouczenia *
i szukają Go całym sercem.

 

Ty po to dałeś swoje przykazania, *
by przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi *
ku przestrzeganiu Twoich ustaw.

 

Czyń dobrze swojemu słudze, *
aby żył i przestrzegał słów Twoich.
Otwórz moje oczy, *
abym podziwiał Twoje prawo.

 

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, *
bym ich przestrzegał do końca.
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa *
i zachowywał je całym sercem.

 

CZYTANIE z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (2,6-10). Bracia: Głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.

Oto słowo Boże.

 

AKLAMACJA: Alleluja.

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.

Ty masz słowa życia wiecznego.

 

SŁOWA EWANGELII według św. Mateusza (5,17-37). Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj»; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu «Raka», podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł «Bezbożniku», podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Słyszeliście, że powiedziano: «Nie cudzołóż». A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: «Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy». A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: «Nie będziesz fałszywie przysięgał», «lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi». A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».

Oto słowo Pańskie.

 

ROZWAŻANIE: Jezus wyjaśnia w Ewangelii znaczenie Dekalogu. Jego interpretacja nie podoba się tym, którzy dotychczas uważali, że wystarczy dosłowne realizowanie wymagań Prawa. Także dziś może ona nie podobać się wielu z nas. Wskazując, że nie chodzi najpierw o Prawo, przykazania, ale o serce człowieka, Jezus podnosi poprzeczkę. Każe nam zaglądać do swojego sumienia i badać swoje wnętrze. Łatwo i wygodnie jest skupić się na zewnętrznym wymiarze przykazań, Jezus jednak nie przyszedł po to, żeby dać nam system moralnych wskazówek, ale żeby nas zbawić. Gdyby miał być tylko nauczycielem życia, nie musiałby umierać na krzyżu. On jednak przyszedł dać nam o wiele więcej: „Ani oko nie widziało ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg...”. Czy Jezus jest dla mnie tylko Nauczycielem, czy kimś więcej?

Jezusowe wyjaśnienie Dekalogu kieruje nas ku temu, co kryje się w ludzkim sercu. Zewnętrzne wypełnienie Prawa i przykazań jest ważne, ale tylko o tyle, o ile idzie w parze z moim wnętrzem, o ile moja postawa wypływa z serca. Inaczej przestrzeganie przykazań czy praw może stać się zasłoną pozwalającą mi ukrywać swoje serce.

W Jezusowej interpretacji Dekalogu uniknięcie grzechu wydaje się wręcz niemożliwe. Jakby Pan chciał pokazać, że tak naprawdę nikt z nas nie jest bez winy i każdy potrzebuje Zbawiciela. Jak mogę zobaczyć wielkość miłości Boga, doświadczyć Jego wszechmocy, potęgi? Stając w prawdzie o swoim grzechu, badając swoje serce i przyznając się do tego, że jestem grzesznikiem i nie zasługuję na niebo. Lecz „gdzie wzmógł się grzech tam obficiej wylała się łaska” – powie św. Paweł (por. Rz 5,20). Im wyraźniej widać grzech, tym wyraźniej widać też wielkość zwycięstwa Jezusa. Owszem, Jego słowo jest jak rentgen, który odsłania chorobę grzechu. Lecz Jego miłość jest większa niż nasz grzech – wydobywa nas ze zła i niesie nam uzdrowienie.

 

WIERZĘ

 

MODLITWA  WIERNYCH:

Panie, Twoje słowa są duchem i życiem, prosimy Cię, błogosław papieżowi Franciszkowi w głoszeniu światu orędzia zbawienia.

Posyłaj swego Ducha rządzącym i prowadź ich drogą sprawiedliwości.

Wyrywaj z niewoli zła ludzi oszukanych przez sekty.

Wskaż drogę tym, którzy jeszcze nie rozpoznali swego powołania.

Pomóż nam dochowywać wierności Twoim przykazaniom w całym naszym życiu.

 

PIEŚŃ  NA  PRZYGOTOWANIE  DARÓW: Składamy Ci, Ojcze, L/291, M/124, S/250, S/570

 

MODLITWA  NAD  DARAMI: Miłosierny Boże, niech ta Ofiara oczyści nas i odnowi, * i wyjedna wieczną nagrodę pełniącym Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

PREFACJA  NA  NIEDZIELE  ZWYKŁE  28 – 35

 

PIEŚŃ  NA  KOMUNIĘ  I  NA  DZIĘKCZYNIENIE: O, Panie, Ty nam dajesz, E/411, M/187, S/236; Dzięki, o Panie, E/100, L/96, S/501

 

ANTYFONA: Jedli i nasycili się w pełni, * Pan głód ich zaspokoił, * nie zawiódł ich pragnienia.

 

MÓDLMY SIĘ: Posileni na Uczcie eucharystycznej, prosimy Cię, Boże, † spraw, abyśmy zawsze pragnęli tego Chleba, który daje prawdziwe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

PIEŚŃ  NA  ZAKOŃCZENIE: Niechaj z nami będzie Pan, E/364, M/75, S/514

 

 

 

Autorzy:

Tomasz Sadłowski MIC - wprowadzenie do liturgii i rozważanie
Sabina Seul – modlitwa wiernych
Dorota Kopeć i Katarzyna Zielińska - wybór śpiewów

 

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
P - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość", Kraków 2007.

 

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
Oremus Nr 2 (209) 2014

Promic

OPIS

W tym numerze:

- wprowadzenia liturgiczne na każdy dzień oraz medytacje niedzielne ks. Tomasza Sadłowskiego MIC;

- w cyklu "liturgiczne ABC" ks. dr Maciej Zachara MIC opowiada o tym, w jaki sposób Karol Wielki przyczynił się do rozwoju rytu rzymskiego;

- w cyklu "chrześcijanie pierwszych wieków o Eucharystii" o. dr Rafał Zarzeczny SJ opowiada o Dionizym z Aleksandrii i znaczeniu Eucharystii dla jemu współczesnych;

- w "naszej okładce" Halina Świrska komentuje ikonograficzne przedstawienie Starca Symeona;

- informacje o rekolekcjach biblijnych w Centrum Formacji Duchowej w Trzebini.

 

Miesięcznik „Oremus” zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. Miesięcznik ukazuje się od 1995 roku.

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Komentarze liturgiczne
• Medytacje na niedziele i uroczystości
• Modlitwa powszechna
• Propozycje śpiewów
• Artykuły o liturgii
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

 SPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Niedziela, 16 lutego
Szósta niedziela zwykła

 

Usłyszymy dziś od św. Pawła, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. A czy my kochamy Jezusa? Jeśli tak, to pomyślmy, co Bóg mógł przygotować dla nas dziś, na to niedzielne spotkanie z Nim. Czy wierzymy, że to może być coś wielkiego? Chrystus zmartwychwstały jest Bogiem wielkich rzeczy. Czy pozwolimy, by był takim także dla nas?

 

PIEŚŃ  NA  WEJŚCIE: Do Ciebie wznoszę serce me, S/500, albo: Com przyrzekł Bogu, E/343, M/324, S/651

 

ALBO  ANTYFONA: Boże, bądź dla mnie skałą schronienia, * warownią, która ocala. * Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, * kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swoje imię.

 

CHWAŁA

 

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych, † daj, abyśmy z pomocą Twojej łaski * stali się godnym mieszkaniem dla Ciebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

CZYTANIE z Księgi Syracydesa (15,15-20). Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania, a dochować wierności jest Jego upodobaniem. Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po to wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane. Ponieważ wielka jest mądrość Pana, potężny jest władzą i widzi wszystko. Oczy Jego patrzą na bojących się Go, On sam poznaje każdy czyn człowieka. Nikomu nie przykazał być bezbożnym i nikomu nie zezwolił grzeszyć.

Oto słowo Boże.

 

PSALM  RESPONSORYJNY  (Ps 119,1-2.4-5.17-18.33-34)

 

REFREN: Błogosławieni szukający Boga.

 

Błogosławieni, których droga nieskalana, *
którzy postępują zgodnie z Prawem Pańskim.
Błogosławieni, którzy zachowują Jego pouczenia *
i szukają Go całym sercem.

 

Ty po to dałeś swoje przykazania, *
by przestrzegano ich pilnie.
Oby niezawodnie zmierzały moje drogi *
ku przestrzeganiu Twoich ustaw.

 

Czyń dobrze swojemu słudze, *
aby żył i przestrzegał słów Twoich.
Otwórz moje oczy, *
abym podziwiał Twoje prawo.

 

Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, *
bym ich przestrzegał do końca.
Ucz mnie, bym przestrzegał Twego prawa *
i zachowywał je całym sercem.

 

CZYTANIE z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (2,6-10). Bracia: Głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego „ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują”. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego.

Oto słowo Boże.

 

AKLAMACJA: Alleluja.

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem.

Ty masz słowa życia wiecznego.

 

SŁOWA EWANGELII według św. Mateusza (5,17-37). Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: «Nie zabijaj»; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu «Raka», podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł «Bezbożniku», podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. Słyszeliście, że powiedziano: «Nie cudzołóż». A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: «Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy». A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: «Nie będziesz fałszywie przysięgał», «lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi». A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».

Oto słowo Pańskie.

 

ROZWAŻANIE: Jezus wyjaśnia w Ewangelii znaczenie Dekalogu. Jego interpretacja nie podoba się tym, którzy dotychczas uważali, że wystarczy dosłowne realizowanie wymagań Prawa. Także dziś może ona nie podobać się wielu z nas. Wskazując, że nie chodzi najpierw o Prawo, przykazania, ale o serce człowieka, Jezus podnosi poprzeczkę. Każe nam zaglądać do swojego sumienia i badać swoje wnętrze. Łatwo i wygodnie jest skupić się na zewnętrznym wymiarze przykazań, Jezus jednak nie przyszedł po to, żeby dać nam system moralnych wskazówek, ale żeby nas zbawić. Gdyby miał być tylko nauczycielem życia, nie musiałby umierać na krzyżu. On jednak przyszedł dać nam o wiele więcej: „Ani oko nie widziało ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg...”. Czy Jezus jest dla mnie tylko Nauczycielem, czy kimś więcej?

Jezusowe wyjaśnienie Dekalogu kieruje nas ku temu, co kryje się w ludzkim sercu. Zewnętrzne wypełnienie Prawa i przykazań jest ważne, ale tylko o tyle, o ile idzie w parze z moim wnętrzem, o ile moja postawa wypływa z serca. Inaczej przestrzeganie przykazań czy praw może stać się zasłoną pozwalającą mi ukrywać swoje serce.

W Jezusowej interpretacji Dekalogu uniknięcie grzechu wydaje się wręcz niemożliwe. Jakby Pan chciał pokazać, że tak naprawdę nikt z nas nie jest bez winy i każdy potrzebuje Zbawiciela. Jak mogę zobaczyć wielkość miłości Boga, doświadczyć Jego wszechmocy, potęgi? Stając w prawdzie o swoim grzechu, badając swoje serce i przyznając się do tego, że jestem grzesznikiem i nie zasługuję na niebo. Lecz „gdzie wzmógł się grzech tam obficiej wylała się łaska” – powie św. Paweł (por. Rz 5,20). Im wyraźniej widać grzech, tym wyraźniej widać też wielkość zwycięstwa Jezusa. Owszem, Jego słowo jest jak rentgen, który odsłania chorobę grzechu. Lecz Jego miłość jest większa niż nasz grzech – wydobywa nas ze zła i niesie nam uzdrowienie.

 

WIERZĘ

 

MODLITWA  WIERNYCH:

Panie, Twoje słowa są duchem i życiem, prosimy Cię, błogosław papieżowi Franciszkowi w głoszeniu światu orędzia zbawienia.

Posyłaj swego Ducha rządzącym i prowadź ich drogą sprawiedliwości.

Wyrywaj z niewoli zła ludzi oszukanych przez sekty.

Wskaż drogę tym, którzy jeszcze nie rozpoznali swego powołania.

Pomóż nam dochowywać wierności Twoim przykazaniom w całym naszym życiu.

 

PIEŚŃ  NA  PRZYGOTOWANIE  DARÓW: Składamy Ci, Ojcze, L/291, M/124, S/250, S/570

 

MODLITWA  NAD  DARAMI: Miłosierny Boże, niech ta Ofiara oczyści nas i odnowi, * i wyjedna wieczną nagrodę pełniącym Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

PREFACJA  NA  NIEDZIELE  ZWYKŁE  28 – 35

 

PIEŚŃ  NA  KOMUNIĘ  I  NA  DZIĘKCZYNIENIE: O, Panie, Ty nam dajesz, E/411, M/187, S/236; Dzięki, o Panie, E/100, L/96, S/501

 

ANTYFONA: Jedli i nasycili się w pełni, * Pan głód ich zaspokoił, * nie zawiódł ich pragnienia.

 

MÓDLMY SIĘ: Posileni na Uczcie eucharystycznej, prosimy Cię, Boże, † spraw, abyśmy zawsze pragnęli tego Chleba, który daje prawdziwe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

PIEŚŃ  NA  ZAKOŃCZENIE: Niechaj z nami będzie Pan, E/364, M/75, S/514

 

 

 

Autorzy:

Tomasz Sadłowski MIC - wprowadzenie do liturgii i rozważanie
Sabina Seul – modlitwa wiernych
Dorota Kopeć i Katarzyna Zielińska - wybór śpiewów

 

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
P - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość", Kraków 2007.

 

Sklep internetowy Shoper.pl