Oremus - nr archiwalne
6.4
PLN
Oremus Nr 12 (207) 2013
Oremus Nr 12 (207) 2013
autor: Promic
wydawnictwo: Promic
format: 110 x 159 mm
Zaprenumeruj
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 6,40 zł
Numer archiwalny Osoby pragnące kupić numer archiwalny prosimy o kontakt. Tel.: 22 651 90 54 wew. 130, 131 lub przez e-mail: handlowy@wydawnictwo.pl

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
format 110 x 159 mm

Miesięcznik „Oremus” zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. Miesięcznik ukazuje się od 1995 roku.

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Komentarze liturgiczne
• Medytacje na niedziele i uroczystości
• Modlitwa powszechna
• Propozycje śpiewów
• Artykuły o liturgii
• Informacje o nowościach wydawniczych

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

DRUKUJ OPIS

Niedziela, 15 grudnia
Trzecia niedziela Adwentu

 

Dziś niedziela „Gaudete”! Kościół ogłasza radość z faktu, że jesteśmy już w połowie Adwentu, w połowie czasu oczekiwania. Wkrótce przyjdzie Emmanuel – „Bóg z nami”! Jest to dobry moment na małe podsumowanie: jak wyglądał do tej pory nasz Adwent, co się udało zrealizować, a co warto poprawić czy zmienić? A może dopiero dzisiaj ma się dla mnie zacząć Adwent? Duch Święty budzi nasze serca, wskazując na Maryję, Jutrzenkę zapowiadającą przyjście Wschodzącego Słońca, Boga i Człowieka – Jezusa Chrystusa.

 

PIEŚŃ  NA  WEJŚCIE: Niech się radują niebiosa i ziemia, E/437, M/256

 

ALBO  ANTYFONA: Radujcie się zawsze w Panu, * raz jeszcze powiadam: radujcie się! * Pan jest blisko.

 

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty widzisz, z jaką wiarą oczekujemy świąt Narodzenia Pańskiego, † spraw, abyśmy przygotowali nasze serca * i z radością mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

CZYTANIE z Księgi proroka Izajasza (35,1-6a.10). Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje także skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe! Powiedzcie małodusznym: „Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, aby was zbawić”. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. I odkupieni przez Pana powrócą. Przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na twarzach. Osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie.

Oto słowo Boże.

 

PSALM  RESPONSORYJNY  (Ps 146,7-10)

 

REFREN: Przybądź, o Panie, aby nas wybawić.

 

Bóg dochowuje wierności na wieki, *

uciśnionym wymierza sprawiedliwość,

Chlebem karmi głodnych, *

wypuszcza na wolność więźniów.

 

Pan przywraca wzrok ociemniałym, *

Pan dźwiga poniżonych.

Pan kocha sprawiedliwych, *

Pan strzeże przybyszów.

 

Ochrania sierotę i wdowę, *

lecz występnych kieruje na bezdroża.

Pan króluje na wieki, *

Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

 

CZYTANIE z Listu św. Jakuba Apostoła (5,7-10). Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie.

Oto słowo Boże.

 

AKLAMACJA: Alleluja.

Duch Pański nade mną,

posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.

 

SŁOWA EWANGELII według św. Mateusza (11,2-11). Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”. Jezus im odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: „Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on”.

Oto słowo Pańskie.

 

ROZWAŻANIE: Jan Chrzciciel stawia dziś pytanie adwentowe, niezwykle ważne dla człowieka oczekującego zbawienia: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”. Może wydawać się zaskakujące, że ten, który już w łonie matki rozradował się spotkaniem z Jezusem, a później poświęcił całe życie prostowaniu ścieżek na Jego przyjście, stawia takie pytanie. To zbliża Jana do wielu z nas, którzy od lat, a może przez całe życie, jako wierzący, przeżywamy okres Adwentu.

Jezus przekazuje Janowi świadectwo o swoich czynach, odwołując się do proroctw, które mówiły o tym, jakie będą owoce przyjścia Mesjasza, i dodaje: „A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”. Rodzi się pytanie, na ile doświadczam w swoim życiu owoców działania Jezusa? Na ile przekonuje mnie odpowiedź dana Janowi? Gdybym zadał Jezusowi to samo pytanie co Jan Chrzciciel, co by mi odpowiedział, na co wskazał? Może warto na modlitwie zapytać i poczekać na odpowiedź.

Na tym Jezus nie kończy, ale wobec tłumu mówi o Janie, że jest większy od wszystkich proroków i że nie ma większego, który by się narodził z niewiasty. To niezwykłe świadectwo podkreśla jednak, że więcej jeszcze znaczy narodzenie dla królestwa niebieskiego. A Jan bez wątpienia jest jego obywatelem. My, przez chrzest, także jesteśmy obywatelami nieba, choć czasami doświadczamy ciemności – jakbyśmy pozostawali w więzieniu. Stawianie przez nas pytań adwentowych nie musi być znakiem braku wiary, ale może być okazją do jej pogłębienia.

 

WIERZĘ

 

MODLITWA  WIERNYCH:

Dobry Panie, prosimy Cię, aby pasterze Kościoła odważnie wyruszali na poszukiwanie tych, którzy pozostają w mroku i cieniu śmierci.

Aby chrześcijanie nie ulegali pokusie osądzania i oskarżania kogokolwiek, ale kierowani przebaczeniem i miłością, szukali wspólnego dobra.

Aby pogrążeni w cierpieniu i beznadziei doświadczyli wsparcia bliźnich i Twojej obecności przy nich.

Aby zmarli, którzy za życia pokładali nadzieję w Tobie, mogli wielbić Twoje miłosierdzie na wieki.

Abyśmy potrafili rozeznawać i wybierali drogi, którymi Ty sam chcesz nas prowadzić.

 

PIEŚŃ  NA  PRZYGOTOWANIE  DARÓW: Marana tha! Przyjdź, Jezu Panie, E/298, M/60, albo: Przyjdź do nas, przyjdź, E/308, L/264, S/526

 

MODLITWA  NAD  DARAMI: Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy nieustannie składali Tobie naszą Ofiarę, † w której spełnia się ustanowiona przez Ciebie tajemnica Eucharystii * i dokonuje się dzieło naszego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

PREFACJA  ADWENTOWA  1

 

PIEŚŃ  NA  KOMUNIĘ  I  NA  DZIĘKCZYNIENIE: Idzie, idzie, Bóg prawdziwy, E/403, L/274, S/218; Wielbić Pana chcę, E/128, albo: W Sakramencie utajony, S/256

 

ANTYFONA: Powiedzcie małodusznym: * Odwagi! Nie bójcie się! * Oto nasz Bóg przyjdzie, aby nas zbawić.

 

MÓDLMY SIĘ: Prosimy Cię, najłaskawszy Boże, † abyś mocą tego Sakramentu oczyścił nas ze złych skłonności * i przygotował na zbliżające się święta. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

UROCZYSTE  BŁOGOSŁAWIEŃSTWO,  s. 9

 

PIEŚŃ  NA  ZAKOŃCZENIE: Hejnał wszyscy zaśpiewajmy, E/296, L/118, S/21

 

 

Autorzy:

Tomasz Nowak OP - wprowadzenie do liturgii i rozważanie
Anna Brudzyńska – modlitwa wiernych
Katarzyna Zielińska i Dorota Kopeć - wybór śpiewów

 

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
P - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość", Kraków 2007.

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Oremus Nr 12 (207) 2013

Promic

OPIS

Miesięcznik „Oremus” zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. Miesięcznik ukazuje się od 1995 roku.

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Komentarze liturgiczne
• Medytacje na niedziele i uroczystości
• Modlitwa powszechna
• Propozycje śpiewów
• Artykuły o liturgii
• Informacje o nowościach wydawniczych

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 SPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Niedziela, 15 grudnia
Trzecia niedziela Adwentu

 

Dziś niedziela „Gaudete”! Kościół ogłasza radość z faktu, że jesteśmy już w połowie Adwentu, w połowie czasu oczekiwania. Wkrótce przyjdzie Emmanuel – „Bóg z nami”! Jest to dobry moment na małe podsumowanie: jak wyglądał do tej pory nasz Adwent, co się udało zrealizować, a co warto poprawić czy zmienić? A może dopiero dzisiaj ma się dla mnie zacząć Adwent? Duch Święty budzi nasze serca, wskazując na Maryję, Jutrzenkę zapowiadającą przyjście Wschodzącego Słońca, Boga i Człowieka – Jezusa Chrystusa.

 

PIEŚŃ  NA  WEJŚCIE: Niech się radują niebiosa i ziemia, E/437, M/256

 

ALBO  ANTYFONA: Radujcie się zawsze w Panu, * raz jeszcze powiadam: radujcie się! * Pan jest blisko.

 

MÓDLMY SIĘ: Boże, Ty widzisz, z jaką wiarą oczekujemy świąt Narodzenia Pańskiego, † spraw, abyśmy przygotowali nasze serca * i z radością mogli obchodzić wielką tajemnicę naszego zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

CZYTANIE z Księgi proroka Izajasza (35,1-6a.10). Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje także skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe! Powiedzcie małodusznym: „Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, aby was zbawić”. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. I odkupieni przez Pana powrócą. Przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na twarzach. Osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie.

Oto słowo Boże.

 

PSALM  RESPONSORYJNY  (Ps 146,7-10)

 

REFREN: Przybądź, o Panie, aby nas wybawić.

 

Bóg dochowuje wierności na wieki, *

uciśnionym wymierza sprawiedliwość,

Chlebem karmi głodnych, *

wypuszcza na wolność więźniów.

 

Pan przywraca wzrok ociemniałym, *

Pan dźwiga poniżonych.

Pan kocha sprawiedliwych, *

Pan strzeże przybyszów.

 

Ochrania sierotę i wdowę, *

lecz występnych kieruje na bezdroża.

Pan króluje na wieki, *

Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

 

CZYTANIE z Listu św. Jakuba Apostoła (5,7-10). Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Oto rolnik czeka wytrwale na cenny plon ziemi, dopóki nie spadnie deszcz wczesny i późny. Tak i wy bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. Nie uskarżajcie się, bracia, jeden na drugiego, byście nie popadli pod sąd. Oto sędzia stoi przed drzwiami. Za przykład wytrwałości i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy przemawiali w imię Pańskie.

Oto słowo Boże.

 

AKLAMACJA: Alleluja.

Duch Pański nade mną,

posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.

 

SŁOWA EWANGELII według św. Mateusza (11,2-11). Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”. Jezus im odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: „Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on”.

Oto słowo Pańskie.

 

ROZWAŻANIE: Jan Chrzciciel stawia dziś pytanie adwentowe, niezwykle ważne dla człowieka oczekującego zbawienia: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?”. Może wydawać się zaskakujące, że ten, który już w łonie matki rozradował się spotkaniem z Jezusem, a później poświęcił całe życie prostowaniu ścieżek na Jego przyjście, stawia takie pytanie. To zbliża Jana do wielu z nas, którzy od lat, a może przez całe życie, jako wierzący, przeżywamy okres Adwentu.

Jezus przekazuje Janowi świadectwo o swoich czynach, odwołując się do proroctw, które mówiły o tym, jakie będą owoce przyjścia Mesjasza, i dodaje: „A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi”. Rodzi się pytanie, na ile doświadczam w swoim życiu owoców działania Jezusa? Na ile przekonuje mnie odpowiedź dana Janowi? Gdybym zadał Jezusowi to samo pytanie co Jan Chrzciciel, co by mi odpowiedział, na co wskazał? Może warto na modlitwie zapytać i poczekać na odpowiedź.

Na tym Jezus nie kończy, ale wobec tłumu mówi o Janie, że jest większy od wszystkich proroków i że nie ma większego, który by się narodził z niewiasty. To niezwykłe świadectwo podkreśla jednak, że więcej jeszcze znaczy narodzenie dla królestwa niebieskiego. A Jan bez wątpienia jest jego obywatelem. My, przez chrzest, także jesteśmy obywatelami nieba, choć czasami doświadczamy ciemności – jakbyśmy pozostawali w więzieniu. Stawianie przez nas pytań adwentowych nie musi być znakiem braku wiary, ale może być okazją do jej pogłębienia.

 

WIERZĘ

 

MODLITWA  WIERNYCH:

Dobry Panie, prosimy Cię, aby pasterze Kościoła odważnie wyruszali na poszukiwanie tych, którzy pozostają w mroku i cieniu śmierci.

Aby chrześcijanie nie ulegali pokusie osądzania i oskarżania kogokolwiek, ale kierowani przebaczeniem i miłością, szukali wspólnego dobra.

Aby pogrążeni w cierpieniu i beznadziei doświadczyli wsparcia bliźnich i Twojej obecności przy nich.

Aby zmarli, którzy za życia pokładali nadzieję w Tobie, mogli wielbić Twoje miłosierdzie na wieki.

Abyśmy potrafili rozeznawać i wybierali drogi, którymi Ty sam chcesz nas prowadzić.

 

PIEŚŃ  NA  PRZYGOTOWANIE  DARÓW: Marana tha! Przyjdź, Jezu Panie, E/298, M/60, albo: Przyjdź do nas, przyjdź, E/308, L/264, S/526

 

MODLITWA  NAD  DARAMI: Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy nieustannie składali Tobie naszą Ofiarę, † w której spełnia się ustanowiona przez Ciebie tajemnica Eucharystii * i dokonuje się dzieło naszego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

PREFACJA  ADWENTOWA  1

 

PIEŚŃ  NA  KOMUNIĘ  I  NA  DZIĘKCZYNIENIE: Idzie, idzie, Bóg prawdziwy, E/403, L/274, S/218; Wielbić Pana chcę, E/128, albo: W Sakramencie utajony, S/256

 

ANTYFONA: Powiedzcie małodusznym: * Odwagi! Nie bójcie się! * Oto nasz Bóg przyjdzie, aby nas zbawić.

 

MÓDLMY SIĘ: Prosimy Cię, najłaskawszy Boże, † abyś mocą tego Sakramentu oczyścił nas ze złych skłonności * i przygotował na zbliżające się święta. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

UROCZYSTE  BŁOGOSŁAWIEŃSTWO,  s. 9

 

PIEŚŃ  NA  ZAKOŃCZENIE: Hejnał wszyscy zaśpiewajmy, E/296, L/118, S/21

 

 

Autorzy:

Tomasz Nowak OP - wprowadzenie do liturgii i rozważanie
Anna Brudzyńska – modlitwa wiernych
Katarzyna Zielińska i Dorota Kopeć - wybór śpiewów

 

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
P - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość", Kraków 2007.

Sklep internetowy Shoper.pl