Oremus - nr archiwalne
6.4
PLN
Oremus Nr 11 (206) 2013
Oremus Nr 11 (206) 2013
autor: Promic
wydawnictwo: Promic
format: 110 x 159 mm
Zaprenumeruj
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 6,40 zł
Numer archiwalny Osoby pragnące kupić numer archiwalny prosimy o kontakt. Tel.: 22 651 90 54 wew. 130, 131 lub przez e-mail: handlowy@wydawnictwo.pl

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
format 110 x 159 mm

Miesięcznik „Oremus” zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. Miesięcznik ukazuje się od 1995 roku.

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Komentarze liturgiczne
• Medytacje na niedziele i uroczystości
• Modlitwa powszechna
• Propozycje śpiewów
• Artykuły o liturgii
• Informacje o nowościach wydawniczych

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

DRUKUJ OPIS

 

Piątek, 1 listopada
Wszystkich Świętych

 

W centrum dzisiejszego dnia znajduje się świętość i święci, a nie zmarli. Sami czasem ulegamy presji świata i zaczynamy mówić o dzisiejszym święcie „święto zmarłych”. Tymczasem jest to święto żywych. Chrześcijanin nie koncentruje się na śmierci, bo Chrystus śmierć pokonał i dzieli się z nami swym zwycięstwem. Chrześcijanin koncentruje się na życiu − i to życiu wiecznym. Dzisiejsze czytania podkreślają z mocą tę perspektywę. Nie dajmy się zahipnotyzować przemijaniu i śmierci. Niech nas porwie obietnica życia wiecznego, zrealizowanego w tylu naszych znanych i nieznanych braciach i siostrach.

 

PIEŚŃ  NA  WEJŚCIE: Błogosławieni ubodzy i cisi, E/330, albo: Ludu kapłański, E/359, L/280, M/59, S/510

 

ALBO  ANTYFONA: Radujmy się wszyscy w Panu, * obchodząc uroczystość ku czci wszystkich Świętych. * Z ich uroczystości radują się Aniołowie i wychwalają Syna Bożego.

 

CHWAŁA

 

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pozwalasz nam w jednej uroczystości czcić zasługi wszystkich Świętych, † prosimy Cię, abyś dzięki wstawiennictwu tak wielu orędowników, * hojnie udzielił nam upragnionego przebaczenia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

CZYTANIE z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła (7,2-4.9-14). Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: „Nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego”. I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: „Zbawienie Bogu naszemu, Zasiadającemu na tronie, i Barankowi”. A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicze swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: „Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen!”. A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: „Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?”. I powiedziałem do niego: „Panie, ty wiesz”. I rzekł do mnie: „To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opłukali swe szaty, i wybielili je we krwi Baranka”.

Oto słowo Boże.

 

PSALM  RESPONSORYJNY  (Ps 24,1-6)

 

REFREN: Oto lud wierny, szukający Boga.

 

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *

świat i jego mieszkańcy.

Albowiem On go na morzach osadził *

i utwierdził ponad rzekami.

 

Kto wstąpi na górę Pana, *

kto stanie w Jego świętym miejscu?

Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, *

który nie skłonił swej duszy ku marnościom.

 

On otrzyma błogosławieństwo od Pana *

i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.

Oto pokolenie tych, co Go szukają, *

którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

 

CZYTANIE z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła (3,1-3). Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jaki jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty.

Oto słowo Boże.

 

AKLAMACJA: Alleluja.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy,

którzy jesteście utrudzeni i obciążeni,

a Ja was pokrzepię.

 

SŁOWA EWANGELII według św. Mateusza (5,1-12a). Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.

Oto słowo Pańskie.

 

Rozważanie: Świętość nie jest czymś nadzwyczajnym. To plan Boga, który pragnie On urzeczywistnić w życiu każdego z nas. Stąd też wielką szkodę wyrządzają naszemu myśleniu o świętości hagiografie przedstawiające świętych jako ludzi nadzwyczajnych, jakby ulepionych z innej gliny i pochodzących z innego świata. Tymczasem św. Paweł i pierwotni chrześcijanie wszystkich ochrzczonych nazywali właśnie „świętymi”. Istota świętości nie polega bowiem na wielkich dokonaniach, choć oczywiście świętość tych wielkich dokonań nie wyklucza. Są one jednak tylko jej pochodną. Istota świętości złożona jest w naszych sercach i jest ich największym pragnieniem. Świętość polega bowiem na Miłości, ale nie na jakiejkolwiek miłości, lecz na tej, która jest w Bogu i którą jest Bóg sam.

Świętość nie jest osiągnięciem ludzi wyjątkowych. Każdy może być świętym, niezależnie od swoich słabości, a może nawet paradoksalnie dzięki nim. Nie takich słabeuszy jak my Pan Bóg uczynił świętymi, i to wielkimi świętymi. Jemu nasza słabość nie przeszkadza. Przeszkadza Mu natomiast nasza niewiara. Św. Jan powiada: „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim” (1 J 4,16). Tu jest cała tajemnica świętości. To odpowiedź miłością na Miłość. Wszystkie „efekty specjalne”, obecne w życiu niektórych świętych − cuda i inne nadzwyczajności − były szczególnymi łaskami, służącymi ich apostolstwu. Św. Teresa z Ávili wstydziła się nawet swoich lewitacji, a wszyscy święci cudotwórcy zawsze podkreślali, że nadzwyczajne znaki nie pochodzą od nich, lecz dokonują się mocą Bożą, gdyż oni sami z siebie są słabi i grzeszni.

 

WIERZĘ

 

MODLITWA  WIERNYCH:

·         Módlmy się za Papieża, biskupów i kapłanów, aby z troską zabiegali o uświęcenie całego Ludu Bożego.

·         Za prześladowanych i upokarzanych z powodu wiary w Jezusa, aby znajdowali pocieszenie w obietnicy nieba.

·         Za wszystkich ludzi, aby zapragnęli należeć do grona tych, którzy „wybielili swe szaty we krwi Baranka”.

·         Za naszych bliskich zmarłych, aby dołączyli do grona zbawionych w niebie.

·         Za nas, abyśmy z radością odkrywali swe powołanie do świętego życia.

 

PIEŚŃ  NA  PRZYGOTOWANIE  DARÓW: Naucz nas, Panie, zawsze wypełniać, E/363, albo: Gdzie miłość wzajemna i dobroć, E/345,  S/567 (zwr. 1-2, 5-6)

 

MODLITWA  NAD  DARAMI: Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie dary, które składamy na cześć wszystkich Świętych; † wierzymy, że cieszą się oni nieśmiertelnym życiem, * spraw, abyśmy doznawali ich pomocy w naszym dążeniu do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

PREFACJA: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. * Dzisiaj pozwalasz nam czcić Twoje święte miasto, * niebieskie Jeruzalem, które jest naszą Matką. * W nim zgromadzeni nasi bracia i siostry * wysławiają Ciebie na wieki. * Do niego spieszymy, pielgrzymując drogą wiary * i radując się z chwały wybranych członków Kościoła, * których wstawiennictwo i przykład nas umacnia. * Dlatego z niezliczoną rzeszą Świętych i Aniołów * wysławiamy Ciebie, jednym głosem wołając: Święty...

 

PIEŚŃ  NA  KOMUNIĘ  I  NA  DZIĘKCZYNIENIE: Błogosławieni, którzy zostali wezwani, E/400, albo: Pan Wieczernik przygotował, E/415, L/284, M/191, S/243; Bądź uwielbiony, miłosierny Boże, S/483

 

ANTYFONA: Błogosławieni czystego serca, * albowiem oni Boga oglądać będą. * Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, * albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. * Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, * albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.

 

MÓDLMY SIĘ: Boże, tylko Ty jesteś święty i Ciebie wielbimy jako jedyne źródło świętości wszystkich zbawionych, † spraw, abyśmy z pomocą Twojej łaski osiągnęli pełnię miłości * i od Uczty eucharystycznej, która nas podtrzymuje w ziemskiej pielgrzymce, mogli przejść na ucztę w niebieskiej ojczyźnie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

UROCZYSTE  BŁOGOSŁAWIEŃSTWO:  Bóg, który jest chwałą i radością Świętych, † pozwala wam dzisiaj obchodzić ich uroczystość, * niech wam błogosławi dzisiaj i zawsze.

Amen.

Niech wstawiennictwo Świętych uwolni was od zła obecnego, * a ich przykład niech was pociągnie do świętego życia w służbie Boga i bliźnich.

Amen.

Niech Bóg sprawi, abyście ze wszystkimi Świętymi radowali się w tej ojczyźnie, * którą przygotował dla dzieci Kościoła.

Amen.

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty.

Amen.

 

PIEŚŃ  NA  ZAKOŃCZENIE: Bądź uwielbion w świętych Twoich, L/420, S/481

 

 

Autorzy:

O. Stanisław Łucarz SJ - wprowadzenie do liturgii i rozważanie
Anna Jędrzycka – modlitwa wiernych
Katarzyna Zielińska i Dorota Kopeć - wybór śpiewów

 

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
P - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość", Kraków 2007.

 

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
Oremus Nr 11 (206) 2013

Promic

OPIS

Miesięcznik „Oremus” zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. Miesięcznik ukazuje się od 1995 roku.

• Czytania liturgiczne
• Modlitwy mszalne
• Komentarze liturgiczne
• Medytacje na niedziele i uroczystości
• Modlitwa powszechna
• Propozycje śpiewów
• Artykuły o liturgii
• Informacje o nowościach wydawniczych

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 SPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

 

Piątek, 1 listopada
Wszystkich Świętych

 

W centrum dzisiejszego dnia znajduje się świętość i święci, a nie zmarli. Sami czasem ulegamy presji świata i zaczynamy mówić o dzisiejszym święcie „święto zmarłych”. Tymczasem jest to święto żywych. Chrześcijanin nie koncentruje się na śmierci, bo Chrystus śmierć pokonał i dzieli się z nami swym zwycięstwem. Chrześcijanin koncentruje się na życiu − i to życiu wiecznym. Dzisiejsze czytania podkreślają z mocą tę perspektywę. Nie dajmy się zahipnotyzować przemijaniu i śmierci. Niech nas porwie obietnica życia wiecznego, zrealizowanego w tylu naszych znanych i nieznanych braciach i siostrach.

 

PIEŚŃ  NA  WEJŚCIE: Błogosławieni ubodzy i cisi, E/330, albo: Ludu kapłański, E/359, L/280, M/59, S/510

 

ALBO  ANTYFONA: Radujmy się wszyscy w Panu, * obchodząc uroczystość ku czci wszystkich Świętych. * Z ich uroczystości radują się Aniołowie i wychwalają Syna Bożego.

 

CHWAŁA

 

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pozwalasz nam w jednej uroczystości czcić zasługi wszystkich Świętych, † prosimy Cię, abyś dzięki wstawiennictwu tak wielu orędowników, * hojnie udzielił nam upragnionego przebaczenia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

 

CZYTANIE z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła (7,2-4.9-14). Ja, Jan, ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu: „Nie wyrządzajcie szkody ziemi ani morzu, ani drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego”. I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Potem ujrzałem wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I głosem donośnym tak wołają: „Zbawienie Bogu naszemu, Zasiadającemu na tronie, i Barankowi”. A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicze swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: „Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen!”. A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: „Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?”. I powiedziałem do niego: „Panie, ty wiesz”. I rzekł do mnie: „To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opłukali swe szaty, i wybielili je we krwi Baranka”.

Oto słowo Boże.

 

PSALM  RESPONSORYJNY  (Ps 24,1-6)

 

REFREN: Oto lud wierny, szukający Boga.

 

Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, *

świat i jego mieszkańcy.

Albowiem On go na morzach osadził *

i utwierdził ponad rzekami.

 

Kto wstąpi na górę Pana, *

kto stanie w Jego świętym miejscu?

Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, *

który nie skłonił swej duszy ku marnościom.

 

On otrzyma błogosławieństwo od Pana *

i zapłatę od Boga, swego Zbawcy.

Oto pokolenie tych, co Go szukają, *

którzy szukają oblicza Boga Jakuba.

 

CZYTANIE z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła (3,1-3). Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jaki jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty.

Oto słowo Boże.

 

AKLAMACJA: Alleluja.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy,

którzy jesteście utrudzeni i obciążeni,

a Ja was pokrzepię.

 

SŁOWA EWANGELII według św. Mateusza (5,1-12a). Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.

Oto słowo Pańskie.

 

Rozważanie: Świętość nie jest czymś nadzwyczajnym. To plan Boga, który pragnie On urzeczywistnić w życiu każdego z nas. Stąd też wielką szkodę wyrządzają naszemu myśleniu o świętości hagiografie przedstawiające świętych jako ludzi nadzwyczajnych, jakby ulepionych z innej gliny i pochodzących z innego świata. Tymczasem św. Paweł i pierwotni chrześcijanie wszystkich ochrzczonych nazywali właśnie „świętymi”. Istota świętości nie polega bowiem na wielkich dokonaniach, choć oczywiście świętość tych wielkich dokonań nie wyklucza. Są one jednak tylko jej pochodną. Istota świętości złożona jest w naszych sercach i jest ich największym pragnieniem. Świętość polega bowiem na Miłości, ale nie na jakiejkolwiek miłości, lecz na tej, która jest w Bogu i którą jest Bóg sam.

Świętość nie jest osiągnięciem ludzi wyjątkowych. Każdy może być świętym, niezależnie od swoich słabości, a może nawet paradoksalnie dzięki nim. Nie takich słabeuszy jak my Pan Bóg uczynił świętymi, i to wielkimi świętymi. Jemu nasza słabość nie przeszkadza. Przeszkadza Mu natomiast nasza niewiara. Św. Jan powiada: „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim” (1 J 4,16). Tu jest cała tajemnica świętości. To odpowiedź miłością na Miłość. Wszystkie „efekty specjalne”, obecne w życiu niektórych świętych − cuda i inne nadzwyczajności − były szczególnymi łaskami, służącymi ich apostolstwu. Św. Teresa z Ávili wstydziła się nawet swoich lewitacji, a wszyscy święci cudotwórcy zawsze podkreślali, że nadzwyczajne znaki nie pochodzą od nich, lecz dokonują się mocą Bożą, gdyż oni sami z siebie są słabi i grzeszni.

 

WIERZĘ

 

MODLITWA  WIERNYCH:

·         Módlmy się za Papieża, biskupów i kapłanów, aby z troską zabiegali o uświęcenie całego Ludu Bożego.

·         Za prześladowanych i upokarzanych z powodu wiary w Jezusa, aby znajdowali pocieszenie w obietnicy nieba.

·         Za wszystkich ludzi, aby zapragnęli należeć do grona tych, którzy „wybielili swe szaty we krwi Baranka”.

·         Za naszych bliskich zmarłych, aby dołączyli do grona zbawionych w niebie.

·         Za nas, abyśmy z radością odkrywali swe powołanie do świętego życia.

 

PIEŚŃ  NA  PRZYGOTOWANIE  DARÓW: Naucz nas, Panie, zawsze wypełniać, E/363, albo: Gdzie miłość wzajemna i dobroć, E/345,  S/567 (zwr. 1-2, 5-6)

 

MODLITWA  NAD  DARAMI: Panie, nasz Boże, przyjmij łaskawie dary, które składamy na cześć wszystkich Świętych; † wierzymy, że cieszą się oni nieśmiertelnym życiem, * spraw, abyśmy doznawali ich pomocy w naszym dążeniu do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

PREFACJA: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. * Dzisiaj pozwalasz nam czcić Twoje święte miasto, * niebieskie Jeruzalem, które jest naszą Matką. * W nim zgromadzeni nasi bracia i siostry * wysławiają Ciebie na wieki. * Do niego spieszymy, pielgrzymując drogą wiary * i radując się z chwały wybranych członków Kościoła, * których wstawiennictwo i przykład nas umacnia. * Dlatego z niezliczoną rzeszą Świętych i Aniołów * wysławiamy Ciebie, jednym głosem wołając: Święty...

 

PIEŚŃ  NA  KOMUNIĘ  I  NA  DZIĘKCZYNIENIE: Błogosławieni, którzy zostali wezwani, E/400, albo: Pan Wieczernik przygotował, E/415, L/284, M/191, S/243; Bądź uwielbiony, miłosierny Boże, S/483

 

ANTYFONA: Błogosławieni czystego serca, * albowiem oni Boga oglądać będą. * Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, * albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. * Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, * albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.

 

MÓDLMY SIĘ: Boże, tylko Ty jesteś święty i Ciebie wielbimy jako jedyne źródło świętości wszystkich zbawionych, † spraw, abyśmy z pomocą Twojej łaski osiągnęli pełnię miłości * i od Uczty eucharystycznej, która nas podtrzymuje w ziemskiej pielgrzymce, mogli przejść na ucztę w niebieskiej ojczyźnie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

UROCZYSTE  BŁOGOSŁAWIEŃSTWO:  Bóg, który jest chwałą i radością Świętych, † pozwala wam dzisiaj obchodzić ich uroczystość, * niech wam błogosławi dzisiaj i zawsze.

Amen.

Niech wstawiennictwo Świętych uwolni was od zła obecnego, * a ich przykład niech was pociągnie do świętego życia w służbie Boga i bliźnich.

Amen.

Niech Bóg sprawi, abyście ze wszystkimi Świętymi radowali się w tej ojczyźnie, * którą przygotował dla dzieci Kościoła.

Amen.

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch Święty.

Amen.

 

PIEŚŃ  NA  ZAKOŃCZENIE: Bądź uwielbion w świętych Twoich, L/420, S/481

 

 

Autorzy:

O. Stanisław Łucarz SJ - wprowadzenie do liturgii i rozważanie
Anna Jędrzycka – modlitwa wiernych
Katarzyna Zielińska i Dorota Kopeć - wybór śpiewów

 

Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
P - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość", Kraków 2007.

 

Sklep internetowy Shoper.pl