Oremus - nr archiwalne
6.4
PLN
Oremus Nr 1 (220) 2015
Oremus Nr 1 (220) 2015
wydawnictwo: Promic
format: 110 x 159 mm
E-BOOK
Ocena:
(Ilość ocen: 0)
Cena: 6,40 zł
Numer archiwalny Osoby pragnące kupić numer archiwalny prosimy o kontakt. Tel.: 22 651 90 54 wew. 130, 131 lub przez e-mail: handlowy@wydawnictwo.pl

Dane techniczne

wydawnictwo Promic
format 110 x 159 mm

 

W styczniowym numerze miesięcznika "Oremus":
- pierwszy artykuł nowego cyklu „Pokochać Psalmy”, w którym ks. Michał Kozak MIC, biblista i rekolekcjonista, wprowadza Czytelników w fascynujący świat najstarszego modlitewnika: Księgi Psalmów
- komentarze i medytacje opracowane przez o. Ireneusza Klimkowskiego z Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich
- wprowadzenie do okresu zwykłego, w opracowaniu Wojciecha Skóry MIC
- modlitwy wiernych przygotowane przez Bognę Paszkiewicz
- w ramach "Liturgicznego ABC" ks. dr Maciej Zachara MIC przybliża postać Krystyny Wazy (XVII w.), szwedzkiej królowej, która przeszła na katolicyzm i przyczyniła się do ocalenia dawnych rękopisów liturgicznych; co ciekawe, jest jedyną kobietą, która została pochowana na Watykanie, wśród papieży
- Halina Świrska w cyklu "Nasza okładka" wprowadza Czytelników w symbolikę ikony Chrztu Pańskiego.

Ponadto jak w każdym numerze: czytania i modlitwy liturgiczne, propozycje śpiewów na niedziele i święta, części stałe Mszy świętej.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

• Czytania liturgiczne

• Modlitwy mszalne
• Komentarze liturgiczne
• Medytacje na niedziele i uroczystości
• Modlitwa powszechna
• Propozycje śpiewów
• Artykuły o liturgii
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUS

DRUKUJ OPIS

Niedziela, 11 stycznia
Chrzest Pański

Chrzest Pański jest dobrą okazją do tego, by powrócić do tajemnicy własnego chrztu. Sakrament ten jest dla wierzącego powodem radości, gdyż wprowadza go w życie Jezusa Chrystusa i otwiera na ludzi, na wspólnotę Kościoła przyobleczonego światłem Zmartwychwstałego. Może jednak być przeżywany w zły sposób – gdy ktoś z powodu przynależności do Kościoła odcina się od świata i nie dzieli się skarbem wiary. Chrześcijanin ma być człowiekiem odważnym, otwartym i przede wszystkim kochającym drugiego. Tylko będąc świadkiem Jezusa Chrystusa, usłyszy pewnego dnia wyznanie Boga: „Oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie”.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Gdy Jan wypełniał zadanie, M/286, albo: Ludu kapłański, E/359, L/280, M/59, N1/122, N2/222, S/510

ALBO ANTYFONA: Gdy Jezus został ochrzczony, * otworzyły się niebiosa * i Duch Boży jak gołębica zstąpił na Niego * i zabrzmiał głos Ojca: * Ten jest mój Syn umiłowany, * w którym mam upodobanie.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, po chrzcie w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Chrystus, na którego zstąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem, † spraw, aby Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego, * zawsze żyły w Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Albo:

Boże, Twój Jednorodzony Syn ukazał się w naszym ludzkim ciele, † spraw, aby Zbawiciel, który zewnętrznie był do nas podobny, * przekształcił nas wewnętrznie. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Izajasza (42,1-4.6-7). To mówi Pan: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On z mocą ogłosi Prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 29,1-4.9-10)

REFREN: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

Oddajcie Panu, synowie Boży, *
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie chwałę Jego imieniu, *
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Ponad wodami głos Pański, *
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny, *
głos Pana pełen dostojeństwa.

Zagrzmiał Bóg majestatu: *
a w świątyni Jego wszyscy wołają: „Chwała”.
Pan zasiadł nad potopem, *
Pan jako Król zasiada na wieki.

CZYTANIE z Dziejów Apostolskich (10,34-38). Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim”.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.

SŁOWA EWANGELII według świętego Marka (1,6b-11). Jan Chrzciciel tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Tajemnica wcielenia Boga, fakt, że Bóg stał się człowiekiem, z definicji jest czymś niepojętym. To wydarzenie absolutnie przerasta ludzkie rozumienie! Należy wobec niego przyjąć postawę pokory i ufności, która rodzi się w nieustannej wewnętrznej walce wiary z niewiarą, nadziei z beznadzieją, miłości z nie-miłością.
Kiedy Jezus przychodzi nad Jordan, by przyjąć chrzest, Jan powstrzymuje Go, starając się przekonać, że to bardziej on potrzebuje chrztu od przychodzącego Mesjasza (Mt 3,13-14). Jezus swoją postawą jeszcze nieraz zbulwersuje swych braci w wierze, także najbliższych uczniów, okazując się kimś, kto jest otwarty na świat pogański, kto zasiada do stołu z grzesznikami, kto nie przestrzega szabatu i wielu innych przepisów Prawa, kto nie ma względu na osoby i któremu miły jest każdy postępujący sprawiedliwie.
On po prostu kocha! Kocha miłością najczystszą tych, którzy są jak „trzcina nadłamana”, „nikły płomyk”. Przecież to do nich właśnie przyszedł! On ich szuka, szuka tych, którzy oczekują Jego pouczenia. Chce otwierać oczy niewidomym, wypuszczać jeńców z więzienia, uwalniać tych, co zamieszkują ciemności!
Zaprawdę, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba nie ma względu na osoby. Jezus jest Panem wszystkich. Dowiódł tego, uzdrawiając wielu spośród pogan oraz dając swoim uczniom za przykład głęboką wiarę tych, po których nikt się jej nie spodziewał. Oto Jezus przekraczający wszelkie schematy, kroczący drogami wolności. Do tego samego wezwany jest każdy ochrzczony – do życia w wolności dziecka Bożego!

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
• Ojcze, Ty powołujesz pasterzy Twego ludu, napełniaj ich światłem swojej mądrości, aby byli dla wiernych dobrymi przewodnikami na drodze zbawienia.
• Ty w Chrystusie powołałeś nas do wspólnoty ze sobą, pozwól wszystkim ludziom poznać Twoją miłość i na nią odpowiedzieć.
• Ty jesteś Panem na wieki, nakłoń serca sprawujących władzę do szukania Twojej woli i ofiarnej służby powierzonym im ludziom.
• Ty posłałeś swojego Syna, aby wziął na siebie grzechy wszystkich ludzi, ukaż upadającym Twoje wielkie miłosierdzie i niezbywalną godność, którą mają w Tobie.
• Ty nazywasz nas swoimi umiłowanymi dziećmi, umocnij naszą wiarę i uzdolnij nas do ufnego pełnienia Twojej woli.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Bóg nad swym ludem zmiłował się, E/338, M/14, S/285

MODLITWA NAD DARAMI: Boże, nasz Ojcze, przyjmij dary przyniesione ku uczczeniu objawienia się Twojego umiłowanego Syna, † niech one przemienią się w Ofiarę Chrystusa, * który zgładził grzechy świata. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PREFACJA: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. * Ty przez cudowne znaki nad wodami Jordanu * objawiłeś nam tajemnicę chrztu nowego. * Twój głos rozległ się z nieba, * abyśmy uwierzyli, że Twoje Słowo zamieszkało wśród ludzi. * Duch Święty, zstępując w postaci gołębicy, * dał świadectwo, że Chrystus, Twój Sługa, * został namaszczony i posłany, * aby głosić dobrą nowinę ubogim. * Dlatego łącząc się z Aniołami w niebie, * wielbimy Ciebie na ziemi, * razem z nimi wołając: Święty...

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Bądźże pozdrowiona, E/400, L/271, N2/348, S/213; Nieście chwałę, mocarze, E/431, N1/246, albo: O Jezu, nasz Zbawicielu, L/156, S/64 (zwr. 1 i 7)

ANTYFONA: Oto Ten, o którym Jan powiedział: * Ja Go ujrzałem i daję świadectwo, * że On jest Synem Bożym.

MÓDLMY SIĘ: Posileni świętymi Darami, pokornie prosimy Cię, najłaskawszy Boże, † spraw, abyśmy wiernie słuchając Twojego Syna, * zasłużyli na nazwę dzieci Bożych i rzeczywiście nimi byli. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Anioł pasterzom mówił, E/261, L/135, N1/135, N2/169, S/38 (od zwr. 5)


Autorzy:
o. Ireneusz Klimkowski z Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich – wprowadzenie do liturgii i rozważanie
Bogna Paszkiewicz – modlitwa wiernych
Katarzyna Zielińska i Dorota Kopeć - wybór śpiewów
Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
P - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość", Kraków 2007

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
Oremus Nr 1 (220) 2015OPIS

 

W styczniowym numerze miesięcznika "Oremus":
- pierwszy artykuł nowego cyklu „Pokochać Psalmy”, w którym ks. Michał Kozak MIC, biblista i rekolekcjonista, wprowadza Czytelników w fascynujący świat najstarszego modlitewnika: Księgi Psalmów
- komentarze i medytacje opracowane przez o. Ireneusza Klimkowskiego z Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich
- wprowadzenie do okresu zwykłego, w opracowaniu Wojciecha Skóry MIC
- modlitwy wiernych przygotowane przez Bognę Paszkiewicz
- w ramach "Liturgicznego ABC" ks. dr Maciej Zachara MIC przybliża postać Krystyny Wazy (XVII w.), szwedzkiej królowej, która przeszła na katolicyzm i przyczyniła się do ocalenia dawnych rękopisów liturgicznych; co ciekawe, jest jedyną kobietą, która została pochowana na Watykanie, wśród papieży
- Halina Świrska w cyklu "Nasza okładka" wprowadza Czytelników w symbolikę ikony Chrztu Pańskiego.

Ponadto jak w każdym numerze: czytania i modlitwy liturgiczne, propozycje śpiewów na niedziele i święta, części stałe Mszy świętej.

Miesięcznik „Oremus” ukazuje się od 1995 roku. Zawiera teksty liturgii Mszy świętej na każdy dzień. Daje wgląd w proponowane przez Kościół codzienne czytania biblijne i formularze mszalne, inspiruje do aktywnego uczestnictwa w liturgii. Dzięki zamieszczonym komentarzom i wprowadzeniom słowo Boże staje się bliższe, bardziej zrozumiałe. 

• Czytania liturgiczne

• Modlitwy mszalne
• Komentarze liturgiczne
• Medytacje na niedziele i uroczystości
• Modlitwa powszechna
• Propozycje śpiewów
• Artykuły o liturgii
• Informacje o nowościach wydawniczych

 

Wygodny, kieszonkowy format

W prenumeracie rocznej 1 NUMER GRATIS!

 

 

Zobacz numery archiwalne czasopisma OREMUSSPIS TREŚCI
FRAGMENT KSIĄŻKI

Niedziela, 11 stycznia
Chrzest Pański

Chrzest Pański jest dobrą okazją do tego, by powrócić do tajemnicy własnego chrztu. Sakrament ten jest dla wierzącego powodem radości, gdyż wprowadza go w życie Jezusa Chrystusa i otwiera na ludzi, na wspólnotę Kościoła przyobleczonego światłem Zmartwychwstałego. Może jednak być przeżywany w zły sposób – gdy ktoś z powodu przynależności do Kościoła odcina się od świata i nie dzieli się skarbem wiary. Chrześcijanin ma być człowiekiem odważnym, otwartym i przede wszystkim kochającym drugiego. Tylko będąc świadkiem Jezusa Chrystusa, usłyszy pewnego dnia wyznanie Boga: „Oto mój sługa, którego podtrzymuję, wybrany mój, w którym mam upodobanie”.

PIEŚŃ NA WEJŚCIE: Gdy Jan wypełniał zadanie, M/286, albo: Ludu kapłański, E/359, L/280, M/59, N1/122, N2/222, S/510

ALBO ANTYFONA: Gdy Jezus został ochrzczony, * otworzyły się niebiosa * i Duch Boży jak gołębica zstąpił na Niego * i zabrzmiał głos Ojca: * Ten jest mój Syn umiłowany, * w którym mam upodobanie.

CHWAŁA

MÓDLMY SIĘ: Wszechmogący, wieczny Boże, po chrzcie w Jordanie uroczyście ogłosiłeś, że Chrystus, na którego zstąpił Duch Święty, jest Twoim umiłowanym Synem, † spraw, aby Twoje przybrane dzieci, odrodzone z wody i Ducha Świętego, * zawsze żyły w Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Albo:

Boże, Twój Jednorodzony Syn ukazał się w naszym ludzkim ciele, † spraw, aby Zbawiciel, który zewnętrznie był do nas podobny, * przekształcił nas wewnętrznie. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

CZYTANIE z Księgi proroka Izajasza (42,1-4.6-7). To mówi Pan: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On z mocą ogłosi Prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności”.
Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 29,1-4.9-10)

REFREN: Pan ześle pokój swojemu ludowi.

Oddajcie Panu, synowie Boży, *
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie chwałę Jego imieniu, *
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

Ponad wodami głos Pański, *
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny, *
głos Pana pełen dostojeństwa.

Zagrzmiał Bóg majestatu: *
a w świątyni Jego wszyscy wołają: „Chwała”.
Pan zasiadł nad potopem, *
Pan jako Król zasiada na wieki.

CZYTANIE z Dziejów Apostolskich (10,34-38). Gdy Piotr przybył do Cezarei, do domu Korneliusza, przemówił: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła, dlatego że Bóg był z Nim”.
Oto słowo Boże.

AKLAMACJA: Alleluja.
Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.

SŁOWA EWANGELII według świętego Marka (1,6b-11). Jan Chrzciciel tak głosił: „Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”.
Oto słowo Pańskie.

ROZWAŻANIE: Tajemnica wcielenia Boga, fakt, że Bóg stał się człowiekiem, z definicji jest czymś niepojętym. To wydarzenie absolutnie przerasta ludzkie rozumienie! Należy wobec niego przyjąć postawę pokory i ufności, która rodzi się w nieustannej wewnętrznej walce wiary z niewiarą, nadziei z beznadzieją, miłości z nie-miłością.
Kiedy Jezus przychodzi nad Jordan, by przyjąć chrzest, Jan powstrzymuje Go, starając się przekonać, że to bardziej on potrzebuje chrztu od przychodzącego Mesjasza (Mt 3,13-14). Jezus swoją postawą jeszcze nieraz zbulwersuje swych braci w wierze, także najbliższych uczniów, okazując się kimś, kto jest otwarty na świat pogański, kto zasiada do stołu z grzesznikami, kto nie przestrzega szabatu i wielu innych przepisów Prawa, kto nie ma względu na osoby i któremu miły jest każdy postępujący sprawiedliwie.
On po prostu kocha! Kocha miłością najczystszą tych, którzy są jak „trzcina nadłamana”, „nikły płomyk”. Przecież to do nich właśnie przyszedł! On ich szuka, szuka tych, którzy oczekują Jego pouczenia. Chce otwierać oczy niewidomym, wypuszczać jeńców z więzienia, uwalniać tych, co zamieszkują ciemności!
Zaprawdę, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba nie ma względu na osoby. Jezus jest Panem wszystkich. Dowiódł tego, uzdrawiając wielu spośród pogan oraz dając swoim uczniom za przykład głęboką wiarę tych, po których nikt się jej nie spodziewał. Oto Jezus przekraczający wszelkie schematy, kroczący drogami wolności. Do tego samego wezwany jest każdy ochrzczony – do życia w wolności dziecka Bożego!

WIERZĘ

MODLITWA WIERNYCH:
• Ojcze, Ty powołujesz pasterzy Twego ludu, napełniaj ich światłem swojej mądrości, aby byli dla wiernych dobrymi przewodnikami na drodze zbawienia.
• Ty w Chrystusie powołałeś nas do wspólnoty ze sobą, pozwól wszystkim ludziom poznać Twoją miłość i na nią odpowiedzieć.
• Ty jesteś Panem na wieki, nakłoń serca sprawujących władzę do szukania Twojej woli i ofiarnej służby powierzonym im ludziom.
• Ty posłałeś swojego Syna, aby wziął na siebie grzechy wszystkich ludzi, ukaż upadającym Twoje wielkie miłosierdzie i niezbywalną godność, którą mają w Tobie.
• Ty nazywasz nas swoimi umiłowanymi dziećmi, umocnij naszą wiarę i uzdolnij nas do ufnego pełnienia Twojej woli.

PIEŚŃ NA PRZYGOTOWANIE DARÓW: Bóg nad swym ludem zmiłował się, E/338, M/14, S/285

MODLITWA NAD DARAMI: Boże, nasz Ojcze, przyjmij dary przyniesione ku uczczeniu objawienia się Twojego umiłowanego Syna, † niech one przemienią się w Ofiarę Chrystusa, * który zgładził grzechy świata. Który żyje i króluje na wieki wieków.

PREFACJA: Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, * słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, * Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. * Ty przez cudowne znaki nad wodami Jordanu * objawiłeś nam tajemnicę chrztu nowego. * Twój głos rozległ się z nieba, * abyśmy uwierzyli, że Twoje Słowo zamieszkało wśród ludzi. * Duch Święty, zstępując w postaci gołębicy, * dał świadectwo, że Chrystus, Twój Sługa, * został namaszczony i posłany, * aby głosić dobrą nowinę ubogim. * Dlatego łącząc się z Aniołami w niebie, * wielbimy Ciebie na ziemi, * razem z nimi wołając: Święty...

PIEŚŃ NA KOMUNIĘ I NA DZIĘKCZYNIENIE: Bądźże pozdrowiona, E/400, L/271, N2/348, S/213; Nieście chwałę, mocarze, E/431, N1/246, albo: O Jezu, nasz Zbawicielu, L/156, S/64 (zwr. 1 i 7)

ANTYFONA: Oto Ten, o którym Jan powiedział: * Ja Go ujrzałem i daję świadectwo, * że On jest Synem Bożym.

MÓDLMY SIĘ: Posileni świętymi Darami, pokornie prosimy Cię, najłaskawszy Boże, † spraw, abyśmy wiernie słuchając Twojego Syna, * zasłużyli na nazwę dzieci Bożych i rzeczywiście nimi byli. Przez Chrystusa, Pana naszego.

PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE: Anioł pasterzom mówił, E/261, L/135, N1/135, N2/169, S/38 (od zwr. 5)


Autorzy:
o. Ireneusz Klimkowski z Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich – wprowadzenie do liturgii i rozważanie
Bogna Paszkiewicz – modlitwa wiernych
Katarzyna Zielińska i Dorota Kopeć - wybór śpiewów
Objaśnienie skrótów:
E - Exsultate Deo, Wydawnictwo Światło-Życie, Kraków 2004;
L - Śpiewnik Liturgiczny, TN KUL, Lublin 1998;
N1 - Niepojęta Trójco, t. 1, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 1998;
N2 - Niepojęta Trójco, t. 2, Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Kraków 2010;
P - ks. Z. Piasecki, Panu memu śpiewać chcę, PROMIC - Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2007;
S - ks. J. Siedlecki, Śpiewnik Kościelny, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy "Nasza Przeszłość", Kraków 2007

Sklep internetowy Shoper.pl