Książki
33
PLN
Pisma wybrane
Pisma wybrane
tłum: Aleksandra Frej, Agnieszka Kuryś
wydawnictwo: PROMIC
seria: Mistrzowie myśli chrześcijańskiej
rok wyd.: 2017
ISBN: 978-83-7502-251-3
oprawa: twarda
format: 105 x 165 mm
liczba stron: 644
Ocena:
(Ilość ocen: 4)
Cena: 33,00 zł

Dane techniczne

wydawnictwo PROMIC
seria Mistrzowie myśli chrześcijańskiej
rok wyd. 2017
ISBN 978-83-7502-251-3
oprawa twarda
format 105 x 165 mm
liczba stron 644

Po raz pierwszy ukazują się w języku polskim Pisma zebrane św. Ludwika Marii Grignion de Montforta. Oprócz Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, czytelnik znajdzie w tym tomie także List do Przyjaciół Krzyża, Tajemnicę Maryi oraz Miłość Mądrości Przedwiecznej. Wydanie krytyczne opatrzone komentarzami ks. Kazimierza Peka MIC.

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, urodzony 31 stycznia 1673 r. w Bretanii, dał się poznać jako prawdziwy "mąż Boży", człowiek wielkiej nabożności i modlitwy, płodny pisarz duchowy, żarliwy misjonarz i nauczyciel. Zmarł w opinii świętości 28 kwietnia 1716 r.: kanonizowany przez Piusa XII w 1947 r. Z jego bogatej spuścizny pisarskiej w niniejszym zbiorze zamieszczono dzieła: Miłość Mądrości Przedwiecznej - mały traktat chrystologiczny, skupiony głównie na temacie odkupienia; List do Przyjaciół Krzyża - kazanie o potrzebie naśladowania Jezusa w Jego cierpieniu; Tajemnica Maryi - rozważania o roli Maryi w Bożym dziele zbawienia; wreszcie szeroko znany Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, propagujący doktrynę całkowitego, bezwarunkowego oddania się i zawierzenia Maryi.

DRUKUJ OPIS

Chrystus i Maryja według św. Ludwika Marii Grignion de Montforta
Wprowadzenie do Pism wybranych. . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Wprowadzenie ogólne do francuskiego wydania „dzieł wszystkich” św. Ludwika Marii Grignion de Montforta. . . . . . . . . .23
Wykaz ważniejszych dzieł św. Ludwika Marii Grignion de Montforta oraz przyjęte skróty ich tytułów. . . . . . . . . . . .39
Częściej cytowane dzieła i ich autorzy . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Miłość Mądrości Przedwiecznej . . . . . .  . . . . . .. .51
List okólny do przyjaciół Krzyża. . . . .  . . . . . . . . . . . . .239
Tajemnica Maryi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307
[Traktat o Prawdziwym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny „Przygotowanie do panowania Jezusa Chrystusa”] . . . . . . . . . . .367

1. MIĘDZY POPULARNOŚCIĄ WYBORU PISM
A WYBOREM ZE WZGLĘDU NA ICH TREŚĆ
Wszystkie pisma św. Ludwika Grignion de Montforta (1673-1717) ukazały się dopiero w 1966 roku, czyli 250 lat po jego śmierci. To wydanie stało się także podstawą obecnej edycji najważniejszych prac tego Świętego. Za jego życia opublikowano Pieśni (tylko część) i List do przyjaciół Krzyża. Fragmenty pozostałych opracowań znalazły się przede wszystkim w XVII-wiecznych biografiach tego znanego francuskiego prezbitera, misjonarza ludowego, działacza charytatywnego i założyciela wspólnot zakonnych.
Nowe odkrycie ks. Ludwika Marii Grignion de Montforta (kanonizowany w 1947 roku) i jego spuścizny miało miejsce w 1842 roku, gdy odnaleziono jego tekst poświęcony szczególnemu nabożeństwu Oddania się w niewolę miłości Jezusowi przez ręce Maryi. W związku z tym, że nie zachowała się strona tytułowa rękopisu (i wiele stron wstępnych), wydawcy nadali mu własny tytuł – Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Tytuł ten przetrwał do czasów współczesnych w postaci prawie niezmienionej, w ponad 300 wznowieniach i w 30 wersjach językowych.
Prawie w tym samym czasie odkryto jeszcze inny jego rękopis, który był zatytułowany Miłość Mądrości Przedwiecznej. Pismo to spotkał inny los, gdyż publikowano je z różnymi przeróbkami. Dopiero w 1929 roku ukazało się ono w całości i bez zniekształceń. Z tego powodu znalazło się w cieniu wszystkich prac św. Ludwika. Podobnie się stało z książką dwukrotnie publikowaną za jego życia: Le contract d’alliance avec Dieu (Przymierze z Bogiem). W okresie nowego odkrywania Świętego nie wzbudziła już ona większego zainteresowania.
Niejako streszczeniem, a może bardziej wprowadzeniem do Traktatu jest Tajemnica Maryi. Pismo to ze względu na swe rozmiary (prawdopodobnie był to list do zakonnicy w Nantes lub do jakiejś pobożnej osoby) i brak głównej myśli o odnowie przyrzeczeń chrztu świętego na drodze szczególnego nabożeństwa maryjnego, która jest zawarta w Traktacie (120), uważa się za czasowo wcześniejsze od najbardziej znanej pracy św. Ludwika. Jego tytuł także pochodzi od wydawców. 
Pozostałe zachowane pisma św. Ludwika Grignion de Montforta to: listy (34), pieśni (164), reguły zakonne (6), modlitwy i rozważania (m.in. o modlitwie różańcowej) oraz testament.
Wydanie wszystkich pism św. Ludwika, i to bezpośrednio po II Soborze Watykańskim, zainspirowało do nowego i bardziej całościowego wyjaśniania jego prac oraz stwierdzeń w nich zawartych. Z pełnym przekonaniem wskazano na cztery podstawowe pisma, które są fundamentalne dla poznania jego teologii, duchowości i apostolatu: Miłość Mądrości Przedwiecznej, List do Przyjaciół Krzyża, Tajemnica Maryi, Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny.
Czy lektura w całości tych wybranych pism Montforta może prowadzić do nowych odkryć w jego nauczaniu lub lepszego jego wyjaśnienia? Wydaje się, że zdecydowanie tak, gdyż poprawna interpretacja zakłada uwzględnienie szeroko rozumianego kontekstu. Chodzi tu o kontekst nie tylko całej spuścizny pisarskiej, ale także działalności (głoszenie misji ludowych, budowanie kalwarii, organizowanie pomocy biednym itp.) oraz doświadczenia osobistego. Nie bez znaczenia jest także kontekst kościelny i teologiczny Francji na przełomie XVII i XVIII wieku.
Zarysowany szkic historii edycji pism św. Ludwika pozwala dostrzec, że niektóre jego prace żyły niejako własnym życiem, niezależnie od celu zamierzonego przez Autora, otrzymując różnorakie interpretacje (np. tylko mariocentryczne). Słowem, dałoby się ułożyć listę pism św. Ludwika, która uwzględniałaby stopień ich popularności. Jednak dla właściwej oceny dziedzictwa Montforta hierachia prawd wiary w nich zawarta winna stanowić zasadnicze kryterium porządkowania i oceny, a nade wszystko ich recepcji dziś w uprawianiu teologii i organizowaniu duszpasterstwa.
Zasadniczy temat teologiczny, który wyłania się ze wspomnianych najważniejszych pism Montforta (który za dewizę życia obrał słowa Tylko Bóg), to Mądrość Przedwieczna.
Wprawdzie punktem wyjścia i przedmiotem dużej uwagi była dla niego w jakimś sensie
lektura Księgi Mądrości ze Starego Testamentu, jednak najbardziej skoncentrował się on na Mądrości objawionej w Jezusie Chrystusie i w Jego Matce Maryi. W tym obszarze refleksji pozostawił także najwięcej osobistych przemyśleń.

Przeczytaj dłuższy fragment „Pism wybranych” »

DODAJ OPINIE

OPINIE KLIENTÓW

Opinie o produkcie (0)

Przypomnimy Ci, kiedy produkt będzie dostępny.

 • Granice
 • Centrum Duchowosci Benedyktynskiej
 • Opoka
 • Wiara
 • Logo Marianum Travel
 • SPM logo
 • BiblioNetka
 • Idziemy
 • Kaplani
 • Vox Fm
 • Radio Niepokalanów
 • Radio polskie
 • Papierowe Mysli
 • Ewangelizuj.pl
 • droga.com.pl
 • logo kulturaonline
 • Sacroexpo
Pisma wybrane

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

OPIS

Po raz pierwszy ukazują się w języku polskim Pisma zebrane św. Ludwika Marii Grignion de Montforta. Oprócz Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, czytelnik znajdzie w tym tomie także List do Przyjaciół Krzyża, Tajemnicę Maryi oraz Miłość Mądrości Przedwiecznej. Wydanie krytyczne opatrzone komentarzami ks. Kazimierza Peka MIC.

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, urodzony 31 stycznia 1673 r. w Bretanii, dał się poznać jako prawdziwy "mąż Boży", człowiek wielkiej nabożności i modlitwy, płodny pisarz duchowy, żarliwy misjonarz i nauczyciel. Zmarł w opinii świętości 28 kwietnia 1716 r.: kanonizowany przez Piusa XII w 1947 r. Z jego bogatej spuścizny pisarskiej w niniejszym zbiorze zamieszczono dzieła: Miłość Mądrości Przedwiecznej - mały traktat chrystologiczny, skupiony głównie na temacie odkupienia; List do Przyjaciół Krzyża - kazanie o potrzebie naśladowania Jezusa w Jego cierpieniu; Tajemnica Maryi - rozważania o roli Maryi w Bożym dziele zbawienia; wreszcie szeroko znany Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, propagujący doktrynę całkowitego, bezwarunkowego oddania się i zawierzenia Maryi.SPIS TREŚCI

Chrystus i Maryja według św. Ludwika Marii Grignion de Montforta
Wprowadzenie do Pism wybranych. . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Wprowadzenie ogólne do francuskiego wydania „dzieł wszystkich” św. Ludwika Marii Grignion de Montforta. . . . . . . . . .23
Wykaz ważniejszych dzieł św. Ludwika Marii Grignion de Montforta oraz przyjęte skróty ich tytułów. . . . . . . . . . . .39
Częściej cytowane dzieła i ich autorzy . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Miłość Mądrości Przedwiecznej . . . . . .  . . . . . .. .51
List okólny do przyjaciół Krzyża. . . . .  . . . . . . . . . . . . .239
Tajemnica Maryi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .307
[Traktat o Prawdziwym Nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny „Przygotowanie do panowania Jezusa Chrystusa”] . . . . . . . . . . .367

FRAGMENT KSIĄŻKI

1. MIĘDZY POPULARNOŚCIĄ WYBORU PISM
A WYBOREM ZE WZGLĘDU NA ICH TREŚĆ
Wszystkie pisma św. Ludwika Grignion de Montforta (1673-1717) ukazały się dopiero w 1966 roku, czyli 250 lat po jego śmierci. To wydanie stało się także podstawą obecnej edycji najważniejszych prac tego Świętego. Za jego życia opublikowano Pieśni (tylko część) i List do przyjaciół Krzyża. Fragmenty pozostałych opracowań znalazły się przede wszystkim w XVII-wiecznych biografiach tego znanego francuskiego prezbitera, misjonarza ludowego, działacza charytatywnego i założyciela wspólnot zakonnych.
Nowe odkrycie ks. Ludwika Marii Grignion de Montforta (kanonizowany w 1947 roku) i jego spuścizny miało miejsce w 1842 roku, gdy odnaleziono jego tekst poświęcony szczególnemu nabożeństwu Oddania się w niewolę miłości Jezusowi przez ręce Maryi. W związku z tym, że nie zachowała się strona tytułowa rękopisu (i wiele stron wstępnych), wydawcy nadali mu własny tytuł – Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny. Tytuł ten przetrwał do czasów współczesnych w postaci prawie niezmienionej, w ponad 300 wznowieniach i w 30 wersjach językowych.
Prawie w tym samym czasie odkryto jeszcze inny jego rękopis, który był zatytułowany Miłość Mądrości Przedwiecznej. Pismo to spotkał inny los, gdyż publikowano je z różnymi przeróbkami. Dopiero w 1929 roku ukazało się ono w całości i bez zniekształceń. Z tego powodu znalazło się w cieniu wszystkich prac św. Ludwika. Podobnie się stało z książką dwukrotnie publikowaną za jego życia: Le contract d’alliance avec Dieu (Przymierze z Bogiem). W okresie nowego odkrywania Świętego nie wzbudziła już ona większego zainteresowania.
Niejako streszczeniem, a może bardziej wprowadzeniem do Traktatu jest Tajemnica Maryi. Pismo to ze względu na swe rozmiary (prawdopodobnie był to list do zakonnicy w Nantes lub do jakiejś pobożnej osoby) i brak głównej myśli o odnowie przyrzeczeń chrztu świętego na drodze szczególnego nabożeństwa maryjnego, która jest zawarta w Traktacie (120), uważa się za czasowo wcześniejsze od najbardziej znanej pracy św. Ludwika. Jego tytuł także pochodzi od wydawców. 
Pozostałe zachowane pisma św. Ludwika Grignion de Montforta to: listy (34), pieśni (164), reguły zakonne (6), modlitwy i rozważania (m.in. o modlitwie różańcowej) oraz testament.
Wydanie wszystkich pism św. Ludwika, i to bezpośrednio po II Soborze Watykańskim, zainspirowało do nowego i bardziej całościowego wyjaśniania jego prac oraz stwierdzeń w nich zawartych. Z pełnym przekonaniem wskazano na cztery podstawowe pisma, które są fundamentalne dla poznania jego teologii, duchowości i apostolatu: Miłość Mądrości Przedwiecznej, List do Przyjaciół Krzyża, Tajemnica Maryi, Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny.
Czy lektura w całości tych wybranych pism Montforta może prowadzić do nowych odkryć w jego nauczaniu lub lepszego jego wyjaśnienia? Wydaje się, że zdecydowanie tak, gdyż poprawna interpretacja zakłada uwzględnienie szeroko rozumianego kontekstu. Chodzi tu o kontekst nie tylko całej spuścizny pisarskiej, ale także działalności (głoszenie misji ludowych, budowanie kalwarii, organizowanie pomocy biednym itp.) oraz doświadczenia osobistego. Nie bez znaczenia jest także kontekst kościelny i teologiczny Francji na przełomie XVII i XVIII wieku.
Zarysowany szkic historii edycji pism św. Ludwika pozwala dostrzec, że niektóre jego prace żyły niejako własnym życiem, niezależnie od celu zamierzonego przez Autora, otrzymując różnorakie interpretacje (np. tylko mariocentryczne). Słowem, dałoby się ułożyć listę pism św. Ludwika, która uwzględniałaby stopień ich popularności. Jednak dla właściwej oceny dziedzictwa Montforta hierachia prawd wiary w nich zawarta winna stanowić zasadnicze kryterium porządkowania i oceny, a nade wszystko ich recepcji dziś w uprawianiu teologii i organizowaniu duszpasterstwa.
Zasadniczy temat teologiczny, który wyłania się ze wspomnianych najważniejszych pism Montforta (który za dewizę życia obrał słowa Tylko Bóg), to Mądrość Przedwieczna.
Wprawdzie punktem wyjścia i przedmiotem dużej uwagi była dla niego w jakimś sensie
lektura Księgi Mądrości ze Starego Testamentu, jednak najbardziej skoncentrował się on na Mądrości objawionej w Jezusie Chrystusie i w Jego Matce Maryi. W tym obszarze refleksji pozostawił także najwięcej osobistych przemyśleń.

Przeczytaj dłuższy fragment „Pism wybranych” »

Sklep internetowy Shoper.pl